Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seviye belirleme sinavi (sbs) ingilizce sorularinin bilişsel alan taksonomisine göre değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
979
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Seviye Belirleme Sınavlarında sorulan İngilizce dersi sorularının bilişsel alan taksonomisine göre analizi yaparak, nasıl bir dağılım gösterdiğini bulmaya çalışmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla, 2008–2011 yılları arasında 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine sorulan toplam 150 İngilizce sorusu analiz edilmiştir. Yapılan araştırmada verilerin analizinde yüzde ve frekans teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, genel olarak 6. sınıf İngilizce sorularının %30.76’sının bilgi, %46.15’inin kavrama ve % 23.07’sinin de uygulama basmağında olduğu görülmüştür. 7. sınıf İngilizce sorularının %8.3’ünün bilgi, %58.3’ünün kavrama ve %31.6’sının da uygulama basamağında olduğu anlaşılmakla birlikte, 8. sınıf İngilizce sorularının ise % 70.5’inin kavrama ve % 29.5’inin de uygulama basmağında olduğu anlaşılmıştır. Araştırmada, hiçbir sınıfta üst düzey bilişsel becerileri ölçen sorunun sorulmadığı görülmüştür. Buna göre, Seviye Belirleme Sınavlarında tüm İngilizce soruların öğrencilerin alt düzey bilişsel becerileri ölçen sorulardan oluştuğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to analyse the English questions asked in the Level Determination Examinations according to the cognitive domain taxonomy and find the distribution of these questions. In this study, document analysis technique, which was one of the qualitative research methods, was used. Totally 150 English questions were analysed from 6th, 7th and 8th grades between 2008-2011 years. In this research, frequency and percentage techniques were used in order to analyse the data obtained. According to the results, it was generally seen that %30.76 of the questions were at knowledge level, %46.15 were at cognition level and %23.07 were at application level. It was understood that %8.3 of the questions were at knowledge level, %58.3 were at cognition level and %31.6 were at application level of the taxonomy. It was also understood that %70.5 of the questions were at cognition level and %29.5 were at application level in 8th grade. It was seen that no questions were prepared to assess higher level thinking skills in the study. So, the results of the study show that all of the English questions in the Level Determination Examinations were prepared to assess lower level of thinking skills of the students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :