Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sayginliğini yitirme kaygisi ile örgütsel sinizm arasindaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
1161
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, öğretmenlerinin saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizme ilişkin görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, 329 okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin saygınlıklarını yitirme kaygılarının orta düzeyin üstünde, örgütsel sinizm düzeylerinin ise orta düzeye yakın olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı cinsiyet, branş ve kıdeme göre farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinde ise cinsiyete ve branşa göre anlamlı bir farklılık bulunmazken, kıdeme göre anlamlı bir farklılık vardır. Saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizmin alt boyutlarından “çalıştığı kurumdan uzaklaşma”, “performansı düşüren etkenler” ve “okula karşı olumsuz tutum” alt boyutları arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.

Özet İngilizce :

The aim of the current study was to determine the relationship between teachers’ views regarding loss of face and organizational cynicism. The survey method utilized for the study. The sample consisted of 329 early childhood education, primary and elementary school teachers. The findings of the study demonstrated that loss of face level of the teachers was in the upper-moderate, organizational cynicism level of them was close to moderate. No significant loss of face difference was found with respect to gender, major, and length of service. Moreover, organizational cynicism showed no significant difference with respect to gender and major whereas; there was a difference with respect to length of service. There was a significant relationship between loss of face and organizational cynicism sub-scales namely, “removal from the organization”, “factors that lessen performance”, and “negative attitudes towards school”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :