Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şanghay işbirliği örgütü ve türkiye-iran savunma harcamaları nedenselliği testi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Türk Kara Kuvvetleri2
Görüntülenme :
970
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada İran ve Türkiye Savunma Harcamalarının birbirlerine etkisi olup olmadığı 1988-2008 dönemi için test edilmiştir. Ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Kurulu süreci ve İran'ın örgütte gözlemci statüsünde bulunması Türkiye'nin savunma harcamalarını artırıcı bir etkide bulunup bulunmadığı yapay değişken kullanım tekniğiyle test edilmiştir. Testler sonucunda, Türkiye ile İran savunma harcamaları arasında çift yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kurulmasından sonra ve İran'ın gözlemci üye statüsünde bulunmasının Türkiye savunma harcamalarını artırıcı yönde etkili olduğu görülmüştür. Son yıllarda azalma gösteren Türkiye savunma harcamalarının güvenlik ve çatışma risklerine karşın artırılması ve alternatif savunma stratejileri geliştirilip bu doğrultuda yatırımlarda bulunmasına önem verilmelidir.

Özet İngilizce :

This study tests Whether a causality between Iranian and Turkish defence expenditures exists fort he period of 1988-2008. Additionally, Whether establishing Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the accepatance of Iran as observer to the organization increases Turkey's defence expenditures is tested by employing a dummy variable for the period of 1995-2008. Granger Test indicated two way directional causaliy between two countries' defence expenditures, and a dummy variable is found statistically significant to conclude that the process and establishment of SCO with Iran's membership as observer to the SCO has affected Turkey's defence expenditures positively for the years. Even there have been declines in defence expenditures of Turkey in recent years, importantly, Turkish defence expenditures need to be increased, and alternative defence strategies need to be developed with new investments against security risks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :