Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanatsal iletişim modeli: sahne (performans) sanatları üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
1025
DOI :
Özet Türkçe :

Estetik göstergelerle oluşturulan sanatsal bir yapıt, evreni anlamaya ve yorumlamaya yarayan etkili bir araçtır. Sanat iletişimi, diğer iletişim unsurlarına oranla popüler kültürün etki alanına katılıp her dönemde daha fazla değişiklik göstererek seyircinin görme, işitme ve hissetme duyularında estetik izlenimler bırakmaktadır. Toplumsallaşmanın vazgeçilmez bir öğesi olan iletişim, sanatın bu konudaki ortak özelliğiyle bütünleştiğinde kitlelere ulaşma konusunda oldukça etkili bir türü ortaya çıkarmaktadır. Özellikle sahne kanalıyla oluşturulan bir iletişim süreci, dinamik olan sanatsal ögelerin dinamik bir şekilde aktarılarak yine bir dinamizm içinde karşılanması ile bütünleşmektedir. Sanat, planlı bir iletişim şeklidir. Kurgusal düzenekteki her öge sanatsal içerik taşırken, aktaran ve aktarılan, estetik atmosfer içinde yer almaktadır. Sanatsal iletişim, artistik bileşenlerinin temel iletişim dizgesindeki anlama sanatsal boyut kazandırması, sanatsal ögeler içeren göstergelerin duyulara aktarılmasıyla oluşmaktadır. Sanatta bilgi akışı yerine öncelikle duygu akışının sağlanması, sanat kavramının karakteristik dokusunu yansıtmaktadır. Sanat yoluyla aktarılan bilgiler, duygu aracılığı ile kavrandığından daha akılda kalıcıdır. Sanat eserinin sanatçı tarafından, sahne kanalıyla seyirciye ulaştırılması ve seyirci tepkileri, etki ve gürültüler, temel iletişim dizgesindeki öğelerin artistik göstergeleridir. Bu makalede sanatsal iletişim kavramı ile, sahne sanatlarındaki performansa dayalı gösteriler sırasında seyirci ile kurulan interaktif iletişim ve algısal bir evre ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak oluşturulan bu çalışma, seyircinin estetik yargılarını çözümlemeye ve değerlendirmeye yöneliktir.

Özet İngilizce :

It is an artistic monument created from aesthetic indicators, a tool used to comprehend and interpret the universe. Art communication shows more changes in every period by adapting to the sphere of influence of popular culture in proportion to other communication elements, and leaves aesthetic impression on the visual, audio and kinesthetic senses of spectators. Communication, the indispensible element of socialization; introduces a very effective type of reaching masses, when unified with the common feature of art regarding this subject. The communication procedure created especially through stage unites with a dynamic reception by dynamically transferring the artistic element which is also dynamic themselves. Art is a planned way of communication. While every element in fictional mechanism contains artistic content, the one that transfers and the transmitted one are both inside the aesthetic atmosphere. Art communication is created by giving an artistic meaning to the artistic components in the basic communication sequence and by transferring indicators that have artistic elements to senses. The characteristic pattern of the notion of art is reflected by providing primarily a flow of senses instead of a flow of information. Information transferred through art become more memorable because they are apprehended through senses. The transfer of an artwork by the artist through stage, spectator reactions, influences and noises are the artistic indicators in the basic communication sequence. This article has tried to present the interactive communication with spectators during performance based shows in performing art, and a perceptive phase; through the artistic communication notion. This study that has been prepared based on the qualitative research method, aims to analyze and evaluate the aesthetic judgments of spectators.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :