Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanal zorba/kurban ölçek geliştirme çalişmasi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
940
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında görülen sanal zorbaca davranışları ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 öğretim yılında Sakarya ilinde yer alan biri özel, ikisi devlet olmak üzere ilköğretim okullarının altı, yedi ve sekizinci sınıflarında okuyan 450 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında görünüş geçerliği ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör sonucunda iki ölçeğinde 19 madde üç faktörden oluştuğu görülmüştür. 19 madde ve üç faktörden oluşan kurban ve zorba ölçekleri ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeklerin modellerinin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. Ölçeklerin güvenirliği için iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin sanal kurban ve zorba alt boyutlarının iç tutarlık kat sayısı .81 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler ölçeklerin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to develop a reliable and valid scale, to determine cyber bully behaviors of secondary school students. Research group is consisted of 450 students of 6th, 7th and 8th grade of three secondary school in Sakarya, one private and two public schools, in 2008-2009 academic year. Content validity and face validity of the scale was provided via expert judgment. Confirmatory and exploratory factor analyses were done for construct validity. Exploratory factor analysis showed that there were 19 items in the scales loaded under 3 factors. Scales with 19 items under 3 factors were tested with confirmatory factor analysis for each victim and bully variables. Factorial model of scales were found theoretically and statistically convenient after confirmatory factor analysis. The internal consistency values calculated for reliability. Internal consistency were found .81 for cyber victim and bully dimensions. These result values showed that a psychometric quality of this scales were acceptable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :