Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rousseau’nun din anlayişi ve emile romanindaki çocuk din eğitimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi1
Görüntülenme :
1104
DOI :
Özet Türkçe :

Rousseau 18. Yüzyıla damgasını vuran, eserleri ve düşünceleri ile topluma yön
veren en önemli filozoflardan birisidir. Bu araştırma Rousseau’nun din anlayışı çerçevesiyle birlikte Emile adlı romanındaki çocuk din eğitimi üzerine yapılmıştır. Rousseau’nun dini görüşleri benimsemesinde aile ve çevresinin, yetişme ortamının etkili olmasından dolayı ilk paragraflarda bu konulardan da bahsedilmiştir. Kalvinist olarak doğmuş olan Rousseau genç bir adam olarak Katolikliğe dönmüş ve daha sonra da doğanın mükemmel düzeni ve uyumunun farkına varmasına bağlı olarak Tanrı’nın varlığının kanıtı olarak görmesinden
dolayı “doğal din” taraftarı, vahye dayalı dini reddeden deist görüşleri benimsemiştir. Tanrı’nın varlığını sistem içindeki uyum ve düzende görmüştür. Rousseau Emile adlı romanında “Saovia’lı Rahip Yardımcısının Düşünce Ve Kanılarını Açıklaması” bölümünde din ile ilgili görüşlerini ve çocuk din eğitimini açıklamıştır. Burada, Rousseau çocuklara 15 yaşına kadar din eğitimi verilmemesi düşüncesini savunmaktadır. Anlamayacak durumda olanlara gerçeği anlatmaktan sakınılması gerektiğini çünkü anlatıldığı takdirde gerçeğin yerine yanlışı koymalarına yol açmış
olunabileceğini ileri sürmektedir. Rousseau doğada bir düzen olduğundan, varlıkların birbirleri ile ilişkili olduklarından, doğanın düzenini sağlayan bir Varlığın olduğundan ve tüm bunların kendi kendine oluşmadığından bahseder. O’na göre bu dünyanın mutlaka bir yaratıcısı vardır. Dünyanın oluşması için her şeye gücü yeten mutlak bir iradenin zorunlu olduğunu belirtir. Rousseau eserinde din olgusunu anlatırken, doğayı inceleyip, buradan onun yaratıcısını aramaya girişmiştir. Rousseau insanın doğada aklını kullanarak Tanrı’yı bulabileceğini, hissedebileceğini, bunun mümkün olduğunu belirtir. Doğayı tüm gözlere açık bir kitap olarak görür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Rousseau who marked 18th century and directed the society with his own works and thoughts is one of the most significant philosophers. This search was carried out on child religious education in the novel named as Emile within the framework of Rousseau’s sense of religion. Because of the fact that family and his environment as well as habitat have an effect on of Rousseau’s adaptation of religious opinions; these subjects were mentioned in the first paragraphs. Born as a Calvinist, Rousseau returned to Catholicism and after discovering the nature’s perfect order and harmony, seeing the existence of God as evidence, he adopted deist views refusing the religion based on revelation in favor of “natural religion”. He noticed the existence of God in the order and harmony of the system. Rousseau expressed his feelings about religion and child religious education in the section of “Views and Opinions of Saovian Vicar” in the novel named as Emile. Here Rousseau advocated the view that children shouldn’t be taught of religious subjects up to 15. The novel claims that the truth needs to be avoided because, if explained, they may be confused about what is right and wrong. Rousseau mentions that there is an order in the nature, all the living creatures have a relationship with each other, a Creator exists providing that nature’s order and all those things aren’t self-created. According to him, this world has a creator. An absolute wisdom being able to cope with everything is obligatory. While Rousseau was explaining the religion fact in his work, he attempted to search the creator by examining the nature. Rousseau states that the human shall find and feel God by using his own mind and mentions about its possibility. He sees the nature as an open book.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :