Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rotter iç- diş kontrol odaği ölçeğinin öğretmen adaylarinda geçerlik ve güvenirlik çalişmasi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1 Milli Eğitim Bakanlığı2, Dokuz Eylül Üniversitesi3
Görüntülenme :
931
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, “Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin Öğretmen Adaylarında
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” incelenmektedir. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğretmen adayları ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi gören ve ulaşılabilen toplam 141 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışması, test tekrar test ( r: .69, p<0,01), Cronbach Alfa katsayısı ( α: .745) ve test yarı test güvenirliği olarak Split-Half Spearman Brown formülü (α: .602) ile hesaplanmıştır. Geçerlik çalışması için yapılan faktör analiziyle ölçeğin sekiz faktörü açıkladığı görülmüş, Nowicki Strickland Kontrol Odağı Ölçeği (1973) ( r: .486, p<0,01) ile uyum geçerliğine bakılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, "Rotter Internal-External Locus of Control Scale Validation of
Eligibility for Teacher" are examined.Sample of the research, in 2009-2010 academic year, Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education, Department of Primary Education 4 class teachers and the Institute of Education Sciences Master of Science graduate student, and a total of 141 students is reached.Reliability of the scale, test-retest (r = .69, p <0.01), Cronbach's alpha coefficient (α: .745), and tested as a split-half Spearman Brown formula for semi-test reliability (: .602) and were calculated.Explained by the factor analysis to study the validity of the scale factor of eight was seen, Nowicki Strickland Locus of Control Scale (1973) (r = .486, p <0.01) consistent with the validity of his detractors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :