Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rifat ilgaz’in şiirlerinde çocuk

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1123
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatına sayısız eserler armağan eden ve bu eserleriyle okuyucusunun gönlünde ve de edebiyat dünyasında ölümsüzleşen şair, yazar, gazeteci, eleştirmen ve aynı zamanda bir öğretmen olan Rıfat Ilgaz’ı farklı bir boyutuyla tanımaktır. Bu özellik, Ilgaz’ın şiirlerinde çocuklara ve çocukluğa duyduğu hassasiyettir. Ilgaz’ın şiirlerinde çocuk; geçmiş, bugün ve geleceğin anahtarıdır. Çalışmada bu özelliğe dikkat çekilmiştir. Çalışmada, Ilgaz-çocuk-şiir münasebeti şairin ilgili şiirlerinden hareketle derinlemesine değerlendirilmiştir. Şiirlerin çocuk konusunda çok zengin olmasından dolayı inceleme, farklı boyutlar kazanmıştır. Ayrıca zenginleşen bu konular çalışmaya çok yönlü bakma imkânı tanımıştır. Araştırmada, Ilgaz’ın sanatında vazgeçilmez iki unsur olan ironi ve tezatlar incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Ilgaz’ın şiirlerinde ironi ve tezadı mesajlarını vermede bir araç olarak çok başarılıca kullandığı görülmüştür. Çalışmada Ilgaz’ın şiirlerindeki çocukların ortak özelliklerine yer verilmiştir. İlgili şiirlerde tespit edilen çocukların ortak özellikleri muhtevaya bağlı olarak konulara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma birbirini izleyen paragraflar olarak şu şekilde oluşturulmuştur: Toplum-çocuk, eğitim-çocuk, doğa-çocuk, iş-çocuk.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 Rıfat Ilgaz is a writer, poet, journalist, and teacher who lives in the hearts of the Turkish literature admirers with his many precious works. The purpose of this paper is to get to know Ilgaz in a different way; to get to know him with his sensitivity towards childhood, children and their problems. In his poems, child is the key to past, present and future. This paper focuses on this side of the immortal Turkish poet. In this paper, the relationship between Rıfat Ilgaz, children, and poetry is examined in detail based on his poems. The children and the theme of childhood are richly used in his works, which took this paper into different levels of approach, channeling it to see his topics from different dimensions. İn research, the two indispensable elements of Ilgaz’s works –irony and contradiction- are looked into, leading to the conclusion that these two elements are used very successfully by Ilgaz to deliver his messages about the topics which he prefers not to talk directlyIn the upcoming part of this paper, the similarities of different children, which are mentioned by Ilgaz in his poems, are found. The similar characteristics are examined and classified according to the categories that are constructed based on the contents of the poems. This classification is arranged in the following way: Society and child, education and child, nature and child, and work and child.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :