Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet kurulu rekabet ihlali kararlarının iktisat okulları bağlamında çözümlenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
866
DOI :
Özet Türkçe :

Firmaların temel amacı ortalamanın üzerinde bir kar elde etmek ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Fakat firmaların bu amaca ulaşmak başvurdukları giriş- çıkış engelleri oluşturma, bağlama anlaşmaları yapma, yıkıcı fiyatlama stratejileri Rekabet Hukuku tarafından rekabet ihlalleri olarak algılanmakta ve bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Rekabet hukuku firmaların stratejilerini belirlerken dikkate almaları gereken çok önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada 1999–20071 yılları arasında Rekabet Kurulu rekabet ihlali kararlarında, bu kararlara alt yapı hazırlayan İktisat Okullarının söylemleri, iddiaları ve varsayımlarından hangisinin/ veya hangilerinin öne çıktığı ve bu durumun bir dönemsellik teşkil edip etmediği sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmanın yöntemi sosyal bilimlerde belge inceleme yöntemi olarak tercih edilmiştir. Rekabet Kurulu rekabet ihlali kararlarından söz konusu döneme ait kota örnekleme yöntemi ile elde edilen 108 tane karar analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın (a) akademik dünya, (b) uygulayıcılar (iş dünyası), (c) düzenleyici (yasa koyucu) kurumlar için anlamlı teorik ve pratik katkılar sağlaması umulmaktadır.

Özet İngilizce :

The main purpose of company's are having above average profits and make it sustainable. Companies that aim to reach apply creating entry-exit barriers binding agreements, making destructive pricing strategies. But this strategies may as perceived competition violations by the competition law and face up some sanctions. When determining their competitive strategies, firms should take into consideration competition law as an important factor. From this point of the wiev this study analyses Turkish Competition Board's competition infringement decisions between 1999 -2007 years . The study focuses on these decisions' substructure for the School of Economics of the discourse, arguments and assumptions which one or which ones stand out and this situation a periodicity constitutes whether to answer the question are sought. The method of study in the social sciences were chosen as a method of document review. 108 of Turkish Competition Board's competition violation decisions were analysed by the quota sampling method. İt is expected that this study provides significant theoretical and practical contributions to (a) the academic world, (b) practitioners (business), (c) regulatory (legislator) institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :