Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Profesyonel futbol kulüp yöneticilerinin çatışmayı yönetme stratejilerinin motivasyon düzeyleriyle ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
900
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, futbol kulüp yöneticilerinin çatışmayı yönetme stratejilerinin mükemmeliyetçilik özellikleri ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig, Bank Asya Birinci Lig ve İkinci Lig futbol takımlarından seçkisiz yolla seçilen 207 yönetici oluşturmaktadır. Bu grubun cinsiyete göre dağılımı 6 bayan (%2.9) ve 201 erkek (%97.1) olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel bilgi formu", "motivasyon kaynakları ölçeği", "mükemmeliyetçilik ölçeği" ve "çatışma yönetimi stratejileri ölçeği" kullanılmıştır. Verilerinin analizinde çoklu regresyon analizi, bağımsız t testi, varyans analizi testi ve Pearson korelasyon katsayısı testi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre; yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda motivasyonun çatışma yönetim stratejilerini anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca kulüp yöneticilerinin motivasyon düzeyleri ile yöneticilik yılı ve lig türü değişkenleri arasında anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında gelecekte yapılacak çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study focused on the relations between the conflict management ctrategies employed by the Football Club Managers and their perfectionist characters and their level of motivation. The participant group consisted of randomly- selected 207 football club managers (6 women; %2.9 and 201 men; %97.1) of various clubs from Spor Toto Super League, Bank Asya Premier and Second Leagues. The study used as the data gathering tool the information form designed by the researcher, Motivation Sources Scale, Perfectionism Scale and Conflict Management Strategies Scale. In data analysis,multiple regression analysis, independent samples t-test, one way analysis of variance test (ANOVA) and Pearson Correlation Coefficient were used. The study found that motivation was closely and significantly related to the strategies they used in conflict management. There was a significant relation between the managers' level of motivation and their work experience and the types of the leagues. These findings were debated with reference to the literature and some recommendations were made about the future studies on the issue concerned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :