Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performance appraisal perception differences: an emprical examination

Yazarlar :
Yazar kurumları :
7 Aralık University1
Görüntülenme :
860
DOI :
Özet Türkçe :

In this study it is tried to determine the perception difference between managers and
personnel. In information society human resources are the most valuable elements of an organization. Therefore it has become more important to get reliable information about personnel’s performance than ever. This study realized in different bank branches in Kahramanmaraş province with survey method. There were 70 managers and personnel’s at total. t-test was used to disclosure the differences. Results indicate that managers and personnel’s have different perceptions and the people at management level are more optimistic about performance appraisal systems.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmada bankacılık sektöründe çalışan yöneticiler ve personelin performans
değerleme konusundaki algılama farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bilgi toplumunda insan kaynakları bir örgütün en değerli unsurudur. Bu yüzden personelin performansı hakkında güvenilir bilgi edinmek hiç olmadığı kadar önem taşımaktadır. Bu çalışma ile personelin ve yöneticilerin performans değerleme sistemleri hakkında bakış açıları yönünden bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Kahramanmaraş ilinde farklı banka şubeleri dikkate alınarak toplam 70 yönetici ve çalışan üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, farklılıkları ortaya çıkarmak için t-testi kullanılmıştır. Veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Sonuçlar yönetimin ve personelin performans değerleme hakkında farklı algılara sahip olduklarını ve yönetim kademesinin iyimser olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :