Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Paradigma ve paradigma benzeri yaklaşimlarin sosyo-kültürel ve tarihsel arka plani: bilim öncesi dönemden 1870’lere iktisadi doktrinler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
878
DOI :
Özet Türkçe :

İktisadi düşünce tarihi ile geçmişteki iktisat teorilerinin kronolojik bir sıralamasını vermek yerine, teorilerin benimsedikleri analitik yapılar ile bunların geçirdikleri evrim üzerinde durulması gerekmektedir. Bununla birlikte bu, analitik yapıların dayandığı metodolojik, ideolojik hatta sosyo-kültürel temellerin dikkate alınması gerekir. Bu bağlamda, bu çalışmada Schumpeter’i izleyerek, analitik yapının kurulmasına olanak sağlayan dünya görüşü, ideoloji yada metafizik bakış açısından oluşan bilim öncesi nitelikteki vizyonun incelemesini içermektedir. Ayrıca doktriner süreçteki tarihsel ve sosyo-kültürel arka plan, iktisadi düşünce tarihine sistematik bir biçimde yaklaşabilmek için ön koşullardan birisi durumundadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 Instead of explaining a chronological order of past economic theories, the analytical structures which has been adopted by theories and the evolution of this structures is needed to be held by history of economic thought. At the same time, the methodological, ideological and also socio-cultural fundamentals of these structures should be taken into account. In this context, this study, following Schumpeter, includes the examination of vision which has the feature of pre scientificity that occured with the view point of world view, ideology or metaphysics that allowed this analytical structure to be established. Additionally, historical and socio-cultural background in the doctrinal process are one of the preconditions to approach systematically to history of economic thought.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :