Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel güvenlik görevlilerindeki iş doyum düzeyinin bireysel demografik değişkenler açisindan incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atılım Üniversitesi MBA Yüksek Lisans Öğrencisi1
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

  Bu çalışmanın amacı; bireysel demografik değişkenlerin iş doyumuna olan etkisini tespit edebilmektir. Bu bağlamda merkezi Ankara ilinde faaliyet gösteren bir özel güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışan toplam 825 özel güvenlik görevlisinin iş doyum düzeyleri JSS İş Doyum Ölçeği (Spector, 1997) ile ölçülmüş, elde edilen veriler; cinsiyet, yaş, iş deneyimi (kıdem), medeni durum ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlerle karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlar literatürdeki bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, kıdem ve yaş değişkenlerinin iş doyumu üzerine etkisinin belirgin biçimde öne çıktığı görülmüştür. Bununla beraber araştırma; özel güvenlik görevlilerinin iş doyumunun cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucunu da ortaya koymuştur. Konu ile ilgili ileride araştırma yapacak araştırmacıların, bu araştırmada tespit edilen, iş doyumunu etkileyen bireysel demografik faktörler yanında diğer faktörleri de ele almaları yararlı olacaktır. Bunun yanında farklı sektörlerde görev yapan çalışanların da iş doyumu bakımından araştırmalara dahil edilmesi faydalı olacaktır.

Özet İngilizce :

The aim of this thesis is to determine the effects of demographic variables on job satisfaction. In this respect job satisfaction levels of 825 security guards employed in a private security company located in Ankara were measured via JSS- Job Satisfaction Scale (Spector, 1997) and the gathered data were compared with demographic variables such as age, gender, work experience, marital status, and educational status. Gathered results were evaluated with the data present in literature. At the end of the research, the effects of experience and age variables on job satisfaction has been more prominent. Besides it has been proved that there was not a meaningful relation between job satisfaction and among the variables like gender, marital status and educational status. For those who will carry out further research, it would be beneficial to deal with other variables rather than demographic ones, that effect the job satisfaction. Moreover it will also be beneficial to include the job satisfaction of the workers from various sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :