Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oy verme yaklaşimlari bağlaminda aday merkezli seçmen tercihi üzerine deneysel bir araştirma

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1 Gümüşhane Üniversitesi2 Gümüşhane Üniversitesi3
Görüntülenme :
862
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyolojik, ideolojik ve rasyonel tercih yaklaşımları seçmenin oy verme davranışındaki önemli etkenlerdendir. Seçmenler tercihlerini yaparken ya içinde bulunduğu toplumsal etmenin etkisinde kalarak, ya sahip olduğu siyasal görüşe bağlı kalarak ya da konu ve hizmet gibi somut gerekçelere dayandırılabilecek etmenler ekseninde hareket etmektedirler. Ayrıca seçmen davranışları bakımından bu yaklaşımların etkisi net bir şekilde ayrılmış değildir. Seçmenin tercihinde bu yaklaşımlardan biri veya bir kaçı etkili olabilmektedir. Ancak bir seçmenin tercihinde bunlardan birinin baskın bir şekilde öne çıktığı söylenebilir. Bu çalışma oy verme yaklaşımlarının seçmenlerin sandıkta oy verme davranışlarını nasıl etkilediği konusunu ele almaktadır. Bu amaçla Gümüşhane ilinde 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde deneysel bir araştırma yapılmıştır. Gerçek oy verme şartlarında, araştırmaya katılanların hazırlanan iki farklı oy pusulasında birbirinden bağımsız olarak oy
kullanması şeklinde yapılan çalışmada, genel olarak rasyonel eğilimli seçmenlerin diğer
seçmenlere göre daha yüksek oranlarda aday merkezli oy kullandığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Approach of sociological, ideological and rationalistic preference is one of the
important factors in terms of voting. Voters prefer with effect of society or political view or concrete reasons like issue and service in their voting. In addition to, effect of these approaches in terms of elector behaviors is not transparently determined. One or few of these approaches can be effective in voters’ preference. But, it can be pointed out that one of those is overwhelming in electors’ preference.
In this paper, it is dealed with how voting approaches are affect voters’ behaviors in voting box. For this reason, it is done an empirical research priory 2011 parliamentary election in Gümüşhane. In this study, participants to survey voted one by one in two different ballot papers. Generally, it is concluded that rational electors vote higher than other electors to candidate in the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :