Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı’dan günümüze muhasebenin gelişiminde hukukun yeri -mevcut hukuk fakültelerinde muhasebe derslerinin önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Vakfıkebir MYO, İktisadi ve İdari Programlar1
Görüntülenme :
963
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmadaki amaç, muhasebenin gelişim evrelerinde hukukun yerini ve önemini araştırarak günümüz hukuk fakültelerinde bu önemin derecesini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ülkemizde YÖK kapsamında olup hukuk eğitimi veren fakültelerin ders program ve içerikleri incelenmiştir. Değerlemeye konu olan veriler ilgili hukuk fakültelerinin birim internet sayfalarından elde edilmiştir. İnceleme kapsamında Türkiye'de hukuk eğitimi veren 50 hukuk fakültesi (27 Vakıf Üniversitesi, 23 Devlet Üniversitesi) olduğu ve bu fakültelerden 8'inde muhasebe ile ilgili derslerin bulunduğu, 8 üniversiteden 6'sında bu derslerin öğrencilerin seçme iradelerine bırakıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum temel muhasebe uygulama ve düzenlemeleri ile ilgili derslerin fakültelerin müfredat programlarına alınmalarındaki amaç ve düşüncelerin birbirinden farklı olduğunu ve hukuk fakültelerinden mezun olacak öğrencilerin mesleki hayatlarında kullanmalarını gerekli kılacak muhasebe düzenleme ve uygulama esaslarının öneminin eğitimde yeterince kullanılamadığını ortaya koymaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda hukuk fakültelerinde verilen muhasebe derslerinin içerikleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate position and importance of the law in the development stages of accounting and thus, to clarify the extent of importance in the current faculties of law. For this purpose, curriculum and course contents of faculties providing education of law within scope of High Education Board in our country were examined. Data subject to the examination was obtained from official web site of each law faculty. It was concluded as a consequence of the examination that there are 50 Faculties of Law providing law education in Turkey (including 27 Foundation Universities and 23 State Universities) and curriculum of 8/50 faculties covered accounting related courses and election of those courses were left to the discretion of students in 6 of said 8 universities. This finding clarifies that the purpose and view for including courses on practices and regulations of general accounting in the curriculum of relevant faculties differs and importance of accounting regulations and practice principles to be necessarily used by the graduates of law faculty in the professional life is not sufficiently emphasized in the education. In the end of results obtained from the study, recommendations are offered on the content of accounting courses taught at faculties of law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :