Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli-türk milli kimliğinin oluşmasinda rusya türkleri, göçler ve türkoloji çalişmalarinin rolü

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
1210
DOI :
Özet Türkçe :

Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik, hızlı bir ivmeyle dünyanın her köşesinde kendini göstermeye başladı. Bu süreç içerisinde devletler kendi milli kimliklerini inşa etme yoluna gitti. Çok milletli yapılar olan imparatorluklar için, bu gelişmeler ölümcül sonuçlar getirmekteydi. Osmanlı Devleti’nde, farklı etnik kökene ve dini inançlara sahip insanlar bir arada yaşamaktaydılar. Milliyetçilik önce gayri Müslimlerde daha sonra ise Arnavutlar ve Araplarda kendini göstermeye başladı. Milliyetçilik en son Türklerde etkili oldu. Osmanlı Türk milli kimliğinin oluşmasında özellikle Rusya Türklerinin, dış göçlerin ve Türkoloji çalışmalarının büyük etkisi olmuştur. Bu çalışmada milli kimliğin oluşmasında etkili olan bu faktörler incelenmiştir.

Özet İngilizce :

After the Frech Revolution, nationalism started to emerge rapidly everywhere in the world. In the process, nations tried to establish their own national identities. These establishments had fatal consequences for empires that are multicultural constitutions. Many people that belong to various ethnic origins and religous beliefs used to live together in Ottoman Empire. Nationalism started to emerge in the non-moslem communities at first. Later,it spread to the Albenians and the Arabs.Nationalism finally affected the Turks. Russian Turks, emigration and Turcology studies have played an important role in the establishment of Ottoman-Turkish national identity. In this study, the factors that constitute national identity have been analysed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :