Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli iktisat tarihi konularinin öğretimine zihniyet temelli bir yaklaşim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği A.B.D.1
Görüntülenme :
814
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de orta dereceli okullarda tarih eğitimde iktisadi konuların islenmesinde pek çok sorun göze çarpmaktadır. Bu çalışma ile öncelikle liselerde genel tarih eğitiminin bir parçası olarak iktisat tarihinin öğretiminde yaşanan bu tür aksaklar tarih eğitimine has bir bakış açısıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorunların iktisadi faaliyet-zihniyet ilişkisinin kavranamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bundan dolayı Ülgener basta olmak üzere Sayar, Genç ve Tabakoğlu’nun çalışmaları dikkate alınmıştır. Özellikle Ülgener’in iktisadi faaliyetlerin zihni arka planını açıklama iddiasını tasıyan çalışmalarındaki bulguları bu makalenin ana malzemesini oluşturmuştur. Çalısma sonunda; lise tarih dersinde yer alan Osmanlı Devleti’nin klasik dönemindeki iktisadi yaşamının Osmanlı toplumunun zihniyet dünyasıyla ilişkili olarak islenmesinin bu sorunları çözebileceği belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

Many problems are observed in teaching of economy subjects in the scope of history education given in high schools in Turkey. In the scope of this study, such problems experienced in teaching of the “history of economy” as a part of general history education -particularly in high schools- are tried to be detected from a perspective specific to history education. These problems are believed to result from the failure to comprehend the relationship between economic activities and mentality. Therefore, particularly the study conducted by Ülgener and the studies by Sayar, Genç and Tabakoglu are taken into consideration. Especially the findings obtained in the studies of Ülgener, which are claimed to explain the mental background of economic activities, constitute the main data of this study. At the end of the study; it is stated that teaching of economic life in the classical period of Ottoman Empire -a subject to be taught in the scope of high school history lesson- in relation with the mental world of Ottoman society can eliminate these problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :