Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli- haci bektaş veli ilişkisi veya “ak börk” meselesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Ed.Fak., Tarih Böl1
Görüntülenme :
1054
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlılar’ın tartışılan meselelerinden biri de Osmanlı Sultanları Osman veya Orhan Gazi’nin meşhur mutasavvıf Hacı Bektaş Velî ile bir araya gelip gelmediği ve Kapıkulu askerleri Yeniçeriler’in bu sûfî tarikat ile bağı olup olmadığıdır. Bu bağlamda, önemli bir mesele de Yeniçeriler’in Bektaşî sembolü olan “ak-börk”ü Hacı Bektaş Velî’nin izni ile giyip giymediğidir. Bu hususta iki farklı görüş vardır: Birinci grup, Oruç Bey, Kemal, Anonim Tarih ve Neşrî, Osmanlı sultanları Osman veya Orhan Gazi’nin Hacı Bektaş Velî arasında bir bağın olduğunu ileri sürerler. Diğer grup tarihçiler Âşıkpaşazâde, Kemalpaşazâde, Hadîdî ve Lütfi Paşa böyle bir bağın varlığını kabul etmezler.

Özet İngilizce :

One of the main issues debated today is whether a well-kown Sufi leader, Haji Bektash Veli, met with the Ottoman sultans Osman or Orhan Gazi, whether these sultans attended his order, the Janissaries as palace troops had any ties with his Sufi order. In this context, an important question is whether or not the Janissaries wear the “akbörk”, a Bektashi symbol with a permission from the Hajı Bektash Veli. The Ottoman cronicles advance two different claims. In the first group including Oruç Bey, Kemal, Anonimous History and Neşrî argue for the existence of a ties between the Ottoman Sultan (Osman or Orhan Gazi) and the Haji Bektash Veli. The other group of historians including Aşıkpaşazede, Kemalpaşazade, Hadidi and Lutfi Paşa reject the presence of such a connection between the two.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :