Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı döneminde maraş’ta ticaret (xix. yüzyılın sonu ve xx. yüzyılın başlarında)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C. Nizip Kaymakamlığı, Dr. Abdulkadir Erdil İ.Ö.O.1
Görüntülenme :
844
DOI :
Özet Türkçe :

Maraş, tarihte Anadolu'yu dış dünyaya bağlayan önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaktaydı. Tarihteki bu önemi nedeniyledir ki, Maraş ve çevresi büyük devletler arasında hakimiyet mücadelelerine sahne olmuştur. Maraş yöresinin Selçukluların egemenliği altına girdikten sonra da iktisadi önemini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Maraş'ta, Dulkadirli Beyliği zamanında ise ticari hayatın canlı olduğu bugün bile anlaşılabilmektedir. Osmanlı Devleti'nin yöreyi hâkimiyeti altına almasından sonra (1522) bölgenin ekonomik önemi azalmaya başlamıştır. Ancak daha sonraki dönemlerde bölgenin ticari hayatında canlılığın arttığı görülmektedir. XVIII. yüzyılda Osmanlı Şehirleri'ni olumsuz yönde etkileyen siyasi karışıklıklar Maraş ve çevresini de ekonomik olarak etkilemiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ulaşım konusunda yaşanan büyük sıkıntılar Maraş ve çevresinde de ticari hayatı büyük ölçüde etkilemiştir. Maraş'ın dış dünyayla yaptığı ticaret Halep Ticaret Evi onayıyla yapılıyordu. İskenderun Limanı hem Halep, hem de vilayete tabi şehirlerin dış dünyaya açıldığı yegâne iskele konumundaydı. Bölgede üretilen ürün fazlası Suriye, Mezopotamya, Doğu Asya ve Avusturya'ya ihraç edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Maraş was standing on the important trade ways which connect Anatolia to the foreing world. Because of it's importance in history, Maraş and it's neighbourhood has become an area for sovereignty struggles between the big nations. It's understood that Maraş territory's importance has continued after entering to the sovereignty of Seljuks. In Maraş, at the time of Dulkadir Administration it's even today understood that the commercial life was alive. After Otoman State has occupied the territory, it's economical importance has decreased. But later the commercial life of the territory has increased. The political crises which effect the Otoman cities in a negative way in 18. century, has also effected Maraş and it's territory economically. However, the big problems of transportation which occured lately in Otoman State, has also effected the commercial life in Maraş. Maraş's trade with the foreigners was being done with the approval of Aleppo Trade House. The port of İskenderun was teh only port for both Halep and other cities. Much of the products have been exported to Syria, Mesopotamia, East Asia and Austria.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :