Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli devletinden günümüze liberal iktsadi düsüncenin gelsimi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1, Dicle Üniversitesi2, Kocaeli Üniversitesi3, Kültür Üniversitesi4
Görüntülenme :
811
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı aydınları 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayilesme ve sirketlesme
konularında özlemlerini ortaya koymuslardır. Kapitalistlesme egiliminde birlesen Osmanlı aydınları iki önemli yolu isaret etmislerdir. Bunlar, Serbest-i Ticaret ve Usulü Himaye olmustur. Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte özellikle 1923-1946 döneminde Türkiye bagımsız bir ekonomi politikası izleme sansını yakalamıstır. lerleyen dönemlerde kinci Dünya Savası’nın etkileri ve izlenen ithal ikameci
politikalar Türkiye’yi liberal ekonomik görüntüden uzaklastırmıstır. Bu baglamda 24 Ocak 1980 kararları liberal iktisadi düsüncenin ekonomiye yerlesmesinde bir dönüm noktası olmustur. Bu çalısma Osmanlı’dan günümüze liberal iktisadi düsüncenin gelisimini ortaya çıkarmayı amaçlamakta olup, konuya dönemsel açıdan yaklasılmaya çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

Otoman intellectuals have put their aspirations about industrialization and entrepreneurship since the second half of 19th century. Otoman intellectuals supporting capitalism trend indicated two critical ways. These ways were ‘Liberal Trade’ and ‘Protecting Core’ with the establishment of Turkish Republic, Turkey reached the chance of chasing liberal economic policy between 1923 and 1946. Then after Second World War, Turkey had to deviate from liberal economic aspect because of trading import policies. By this mean 24 January 1980 decisions have become a turning point for the development of liberal economic thought in Turkey. So this study aims to reveal the development of liberal economic thought from Ottoman Empire to the present by handling the subject periodically.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :