Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançlari ile öğretmenliğe ilişkin tutumlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
1645
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumlarını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2006–2007 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarında öğrenim gören 195 öğrenci oluşturmuştur. İlişkisel tarama modelindeki araştırmada, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenliğe ilişkin Tutum Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin öğretmen özyeterlik inançlarının genel olarak oldukça yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğrenci katılımı sağlama ile öğretim stratejilerini kullanma ile ilgili öğretmen özyeterlik inançlarında; programlara göre anlamlı fark bulunmuş; cinsiyete ve yasa göre anlamlı fark bulunmamıştır. Öğrencilerin öğretmenliğe ilişkin olumlu tutumlara sahip oldukları; kız öğrencilerin tutumlarının erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu ve öğretmen özyeterlik inancı ile öğretmenliğe ilişkin tutumları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu çalışmanın diğer bulguları arasındadır.

Özet İngilizce :

The primary purpose of this study was to examine the relationship between secondary school nonthesis graduate program students’ teaching self-efficacy beliefs and their attitudes toward teaching. Participants of the study were 195 secondary school non-thesis graduate program students at Dumlupinar University Graduate School of Natural and Applied Sciences and Graduate School of Social Sciences in 2006-2007 academic year spring term. Data in this study were collected utilizing the Turkish version of the Teachers’ Sense of Self-Efficacy Scale and an Attitude Scale Toward Teaching. The findings of the present study indicated that students generally had a high sense of selfefficacy beliefs. In addition, there was statistically significant difference between students’ selfefficacy beliefs concerning student participation and using teaching strategies with regard to program, no statistically significant difference between students’ self-efficacy beliefs with regard to gender and age. Furthermore, the results yielded that students had positive attitudes toward teaching, female students had more positive attitudes compared to males and there was a positive and statistically significant relationship between students’ attitudes toward teaching and their teaching self-efficacy beliefs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :