Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Orta asya türk cumhuriyetlerinde sosyo-ekonomik boyutlariyla yoksulluk olgusu üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F.1, Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi2
Görüntülenme :
1046
DOI :
Özet Türkçe :

Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde farklı biçimlerde ortaya çıkan yoksulluk toplumların çözmesi gereken önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde işsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklanan yoksulluk biçimleri ortaya çıkarken gelişmekte olan ülkelerde bunlara ilave olarak farklı biçimde toplumun yoksulluğundan bahsetmek mümkündür. Özellikle düşük standartlarda kendi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek bir yaşama sahip olamayan yoksullar için, sivil toplum kuruluşları, devlet ve Dünya Bankası çözüm için politikalar geliştirme çabası içerisinde olmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında yer alan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ortaya çıkan yoksulluğun nedenlerini üzerine düşünürken SSCB döneminin olumsuz etkilerine de mutlaka dikkat çekmek gerekmektedir. Sosyalist sistem içerisinde bireysel girişim olmadığı için bu ülkelerde ekonomik refahı yaratacak girişimcilik ruhunun ortaya çıkması oldukça zordur. Bilindiği üzere girişimciler istihdam yaratarak her alanda toplumun gelişmesine katkı yapmakta ve yoksulluğa yol açacak işsizliğin en önemli kalkanı olmaktadırlar. Duruma yoksulluğun sonuçları açısından yaklaşıldığında bu ülkelerde daha vahim eksiklikler görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında değerlendirebileceğimiz Orta Asya Türk Cumhuriyetleri devlet olarak birbirinden farklı karakteristik özellikleri gösterseler de, bu ülkelerdeki hem gelir düzeyinin düşüklüğü hem devletin en önemli gelir kaynağını teşkil eden vergilerin tahsil edilememesi nedeniyle devletler hem yoksulluğun ortaya çıkmasını engelleyici hem de yoksulluğun olumsuz sonuçlarını giderici faaliyetleri sağlamakta güçlük çekmektedirler. Ayrıca Komünist sistem içerisinde sivil toplum hareketleri tamamen etkisiz hale getirildiği için yoksulluğun olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırıcı sivil toplum çalışmaları da bu ülkelerde gelişememektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Poverty which is reveal in both developed and also developing countries is problem to solve. Reasons of poverty in developed countries are unemployment and uneducated people. Addition this factors mention about society’s poverty in developing countries. Especially voluntary organizations, states and World Bank are trying to help policies for poor peoples who living in low life standards. In this article we need to attract attention the harmful effects of USSR while are thinking about poverty in Middle East Turkish Republics. Because of isn’t free enterprise in socialist system, constitute of entrepreneurship spirit is very hard. It is widely known that entrepreneurs are creating employment and hindering poverty. Thinking about the results of poverty, we can see that very bad circumstances in this countries. Although Middle East Turkish Republics have different government characteristics, they have similar economical conditions like low income and not sufficiently collecting taxes. For these reasons, politics of decreasing poverty can’t be effective. Especially civil movements are being fully ineffective because of communist system practices. Therefore civil organizations can’t be elimination of poverty.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :