Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel öğrenme kültürü ve iş tatminin öğrenme motivasyonu üzerine etkisi: otomotiv sektöründe ampirik bir çalişma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
1259
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türk Otomotiv Yan sanayinde Bursa İlinde faaliyet gösteren A firmasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına firma çalışanları dahil edilmiştir. Araştırmada, örgütsel öğrenme kültürü ve is tatmini ile öğrenme motivasyonu arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Örgütsel öğrenme kültürü, bireysel öğrenme, takım düzeyinde öğrenme ve örgütsel düzeyde öğrenme boyutuyla ele alınmıştır. Bu bağlamda, söz konusu boyutların hem kendi aralarındaki ilişkileri hem de öğrenme motivasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada ayrıca isletmenin yönetim biçimi ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerine göre çalışanların öğrenme motivasyonlarının farklılık gösterip göstermediği de tespit edilmiştir. İs tatmini ile öğrenme motivasyonu arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanırken, örgütsel öğrenme kültürü ile öğrenme motivasyonu arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada diğer bir bulgu olarak ise, öğrenme motivasyonunun, çalışanların eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği ve isletmenin yönetim biçimi ve çalışanların çalışma sürelerine göre faklılık göstermediğidir.

Özet İngilizce :

This study was conducted in a firm “A” which is active in Turkish automotive industry and operating in the province of Bursa. The scope of the research involved the employees of the firm. In the research, the association between motivation to learn and organizational learning culture and job satisfaction has been expounded. Organizational learning culture has been treated from the dimensions of individual learning, learning on team level and learning on organizational level. In this context, the relationships both among these dimensions themselves and between them and motivation to learn have been examined. In this study, it has also been determined whether workers’ learning motivations change according to company’s management style and workers’ socio-demographic properties. While the relationship between job satisfaction and learning motivation has been found to be highly correlated in a positive direction, low correlated in a positive direction relationship has been found between organizational learning culture and learning motivation. Another important finding of the study is that motivation to learn does vary in relation to educational level of the employees and motivation to learn does not vary in relation to management style of the organization and in relation to length of employment of the employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :