Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde izlenim yönetimi ve taktikleri üzerine kavramsal bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
1372
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, örgütlerde izlenim yönetimi ve izlenim yönetimi taktiklerini
kavramsal bir bütünlük içerisinde incelemektir. Bu bağlamda çalışmada, bireyler ve örgütler açısından izlenim yönetimi davranışı, önemi ve sonuçları, izlenim yönetimi süreci, savunmacı/saldırgan izlenim yönetimi taktikleri, kazanma amaçlı/iş odaklı ve kimlik yönelimli izlenim yönetimi taktikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. İzlenim yönetimi, “İnsanların başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimleri etkilemeye çalıştıkları bir süreç veya başkalarına aktarılan bilgiler yoluyla, onların algılama ve davranışlarını etkilemeye yönelik girişimler olarak” ifade edilmektedir. Örgütlerde yaygın olarak karşılaşılan izlenim yönetimi taktikleri ise, bahane bulma, haklı çıkarma, kendini sabote etme, özür dileme, yağcılık, gözdağı verme, yalvarma, olumlu sonuçları kendinden bilme, ikna etme, övünç duyma, örnek birey olma ve abartılı konuşma olarak görülmektedir. Bu çalışma çalışanlar ve işverenler tarafından uygulanan farklı
izlenim yönetimi taktiklerinin örgütler üzerindeki etkilerini düşünme ihtiyacına ışık tutmaktadır. Anahtar Kelimeler: Örgüt, İzlenim yönetimi, izlenim yönetimi taktikleri.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to study impression management and the types of impression management tactics in organizations in a conceptual integrity. In this context, the impression management behavior in terms of individuals and organizations, its importance and consequences, the process of impression management, the defensive/offensive tactics of impression management, goal oriented/ business-oriented and identity-oriented tactics of the impression management have been examined in detail. Impression management means a goaldirected conscious or unconscious process in which people try to influence the perceptions of other people about a person, object or event; they do so by regulating and controlling information in social interaction. The types of the impression management tactics which are generally encountered in organizations are excuses, justifications, self-handicapping, apologies, ingratiation, intimidation, supplication, entitlement, enhancement, basking,exemplification and blasting. This study highlights the need to consider the effects of different tactics of impression
management practiced by employee and employer on organizations. Keywords: Organization, impression management, and the types of

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :