Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sinif öğretmenlerinin ilköğretime hazirlik süreci ile ilgili görüşlerinin karşilaştirilarak incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
828
DOI :
Özet Türkçe :

Çocukların ilköğretim birinci sınıftaki bilgi ve becerileri öğrenmek için gerekli olan hazır bulunuşluğu etkileyen bir takım faktörler vardır. Bu faktörlerden biri de belki de en önemli sayılabilecek faktör de okul öncesi dönemde kazanılan ön öğrenmelerdir. Okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin çocukların ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada betimsel yöntem izlenmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Konya il merkezinde 22 farklı devlet ilköğretim okulunda görev yapan 22 (20’si kadın % 90.90; 2’si erkek % 9.1) okul öncesi eğitim öğretmeni ve 22 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni (13’ü kadın %59.09; 9’u erkek %40.91) oluşturmuştur. Verilerin analizinde kay-kare (X2) testi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre, okul öncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin çocukların ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin farklılaştığı bulunmuştur. Ayrıca okul öncesi eğitim öğretmenleri ile ilköğretim öğretmenlerinin, okul öncesi eğitimin önemi ile ilgili görüşleri; okul öncesi eğitimde öğretilmesi gereken kavramlara ilişkin görüşleri; çocukların ilköğretime başlamasında göz önüne alınacak kriterlerle ilgili görüşleri; 68 aylık çocukların ilköğretim birinci sınıfa başlamaları ile ilgili görüşleri arasında bağlılıklar söz konusudur.

Özet İngilizce :

 The first class of primary school children to learn skills and knowledge required of a team there are factors that affect the ready. This is perhaps one of the factors considered most important factor in pre-school learning gained access period.Twenty two preschool teachers ( twenty female % 90.90; two male % 9.1) and twenty two pimary school first grade teachers (thirteen female %59.09; nine male %40.91) who were working for the Ministry of National Education, during the academic year of 2010-2011 participated in the study.This study aims at describing the opinions of pre-school teachers and primary school first-grade teachers on the pirmary school transation education of children. The data were collected through semi-structured interviews. Qualitative data were analyzed descriptively. Data analyses Chi-Square (X2) test was applied. According to the results, preschool teachers and primary school first grade teachers were found to have differences in opinions about the process of preparation for primary education. Furthemore, pre-school education and primary first grade school teachers opinions to learn about of effectiveness of the preparation of pre-school education to primary education, views on the concepts should be taught pre-school education, opinions about the criteria to be considered in the initiation of primary school children and 68 months children begin first grade of primary loyalties between the opinions changed according to preschool teachers and primary teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :