Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin duygusal zekâ ve örgütsel destek algılarının girişimcilik davranışlarına etkisi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
962
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, ortaöğretim öğretmenlerinin duygusal zeka ve örgütsel destek algılarının, girişimcilik davranışlarına etkisini saptamaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, Kocaeli İli Kartepe ve Başiskele İlçelerindeki ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerden toplanmıştır. Bu iki ilçede toplam 388 öğretmen görev yapmaktadır. Veriler, "Örgütsel Destek Algısı", "Duygusal Zekâ" ve "Girişimcilik" ölçekleri ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin duygusal zekâ ve örgütsel destek algısının, girişimcilik davranışlarını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca duygusal zekanın alt boyutlarından sadece başkalarının duygularını tanıma ve duyguları kullanma alt boyutlarının öğretmenlerin girişimcilik davranışını anlamlı bir şekilde açıkladığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of the study of secondary school teachers perceptions of the emotional intelligence and organizational support, is to determine its effect on entrepreneurial behavior. Research survey research is a descriptive model. Research data, working in secondary schools in the district of Kartepe and Başiskele Kocaeli Province were collected from the teachers. These two districts serves a total of 388 teachers. research data, "Perceptions of Organizational Support," "Emotional Intelligence" and "Entrepreneurship" with the scale were collected. In the research result, teachers' perceptions of emotional intelligence and organizational support, entrepreneurial behavior was found to positively affect. In addition, sub-dimensions of emotional intelligence recognizing the feelings of others and emotions using dimensions, entrepreneurial behavior of teachers, was found to explain in a meaningful way.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :