Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Niğde sosyal hizmetler il müdürlüğü kurumlarında kalan sığınmacı ve mültecilerle ilgili gözlemler

Yazar kurumları :
Niğde Üniv. İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1, Niğde Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
1268
DOI :
Özet Türkçe :

Göç ve yerinden olma sorunu içerisinde oldukça önemli yeri olan mülteci ve sığınmacılar konusu, kendi içinde de oldukça farklı dinamikleri olan bir görünüm arz eder. Sayıları gittikçe artan mülteci/sığınmacılar, önemli oranda mülteci çocuklar ile refakatsiz (eşliksiz) çocukları ve bakıma muhtaç yaşlıları da kapsamaktadır. Mülteci topluluğu içerisinde en hassas grupların başında gelen bu kesimler, birtakım özel uygulama ve muamelelere ihtiyaç duymaktadır. İşte bu gerekleri, Niğde İlinde Sosyal Hizmetler Kurumunda kalan, menşei ülkesi Afganistan olan 7 refakatsiz küçük ve Huzurevinde kalan İran uyruklu 1 sığınmacı üzerinden yaptığımız araştırmalara dayalı bu çalışmada, bu kesimlerin devletin bu konudaki ilgili kurumlarında kalmalarıyla tespit etmeye çalıştık. Aynı zamanda, görünür olan sorunlarıyla, daha çok yaşadıkları neticesinde oluşan arka-plandaki sorunlarının, kurumlarda kalırken ne şekillerde tezahür ettiğini belirlemeye odaklanıldı. Sorunlara ilişkin araştırma bulgularının yanı sıra bu konuda çözüm önerileri de yine aynı şekilde temellendirildi.

Özet İngilizce :

The issue of refugees, which has an important place in immigration and displacement, apperars to have rather different dynamics within itself. Refugees, increasing in number everyday, include also a significant number of refugee children, children without companion and dependent old people. These groups, which are the most sensetive ones among refugees, need some special treatment and practises. This study, which investigates on 7 childreen refugees without companion and 1 Persian elderly refugee staying in Niğde Social Service Institution, aims to determine their needs. Moreover, the study focuses on how their problems in appearence, and their covered problems as a result of their life experience arise while they stay in the social service institutions. Not only are the findings about problems stated but also solutions to the problems are proposed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :