Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Musa kâzım bey’in (1858–1919) türk eğitim tarihindeki yeri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri1
Görüntülenme :
886
DOI :
Özet Türkçe :

1858 yılında doğan Musa Kâzım Bey, 1887 yılında Galatasaray Lisesi'nin Fransızca öğretim yapan bölümünden mezun olmuş, Kastamonu İdadisi'nde öğretmenlik yapmış, daha sonra 1899 yılında Ankara'ya gelerek Ankara İdadisi'ne Pertev Bey'den sonra okulun ikinci müdürü aynı zamanda da Fransızca öğretmeni olarak atanmıştır. Musa Kâzım Bey, Ankara İdadisi'nin müdürlüğünü yaparken Ankara Darülmuallimîni'nde (Öğretmen Okulu) meslek dersleri öğretmenliği görevinde de bulunmuştur. İşte Ankara Darülmuallimîni'nde meslek dersleri öğretmeni olarak vermiş olduğu dersleri 1894 (1310) yılında ilk cildini, 1897 (1313) yılında da ikinci cildini yayımladığı "Rehber-i Tedris ve Terbiye" adlı eserinde bir araya getirme başarısını göstermiştir. Bu çalışma; ağırlıklı Musa Kâzım Bey'in 1894 ve 1897 yıllarında kaleme almış olduğu bu iki ciltlik eserinde öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açısının ne olduğu ve öğretmenlik mesleğine ilişkin temel görüşlerinin neler olduğunu tespit etmeye yönelik bir çalışma özelliği taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Musa Kâzım Beg was born in 1858, graduated from French department of Galatasaray High School in 1887 and taught in Kastamonu High School. In 1899, he came to Ankara and was assigned to French teacher and at the same time he was the second principle of Ankara High School after Pertev Beg. While he was the principle of Ankara High School, he gave lectures of teaching in Ankara Teacher Training College. He gathered his lectures in his monument "Rehber-i Tedris ve Terbiye". He managed to publish first volume in 1894 and second volume in 1897. This work is mostly about his views about profession of teaching and his basic approaches about the occupation. Musa Kazım Beg in this two volumes work presents the required occupational courses in this term and in addition the work reflects the pedagogical understanding of the term. By these characteristics, the work set light to today's academicians.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :