Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Motivasyonunun işten ayrılma eğilimine etkisi: bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
891
DOI :
Özet Türkçe :

Organizasyonlarda iş görenleri motive eden bir çok faktör mevcuttur. Bu faktörlerin mevcudiyeti durumunda çalışanın performansı ve böylece üretim artmaktadır. Ayrıca motivasyonun oluşmaması sonucu bir çok sonuç olumsuz sonuç doğmaktadır. Bu sonuçlardan birisi de işten ayrılmadır. Yani motive olamamış bireylerin zamanla işlerinden ayrılacakları söylenebilir. Çalıştığı yerde işine ve çevresine karşı motive olmuş kişinin işine bağlı olacağı ve işinden ayrılmayı düşünmeyeceği ifade edilebilir. İş göreni istihdam etmenin zamanı ve maliyeti düşünüldüğünde yöneticilerin motivasyon kavramına gereken hassasiyeti göstermeleri önemli bir konudur. Böylece motive olma düzeyi ile işten ayrılma eğilimi arasında bir korelasyon olduğu söylenebilir. Bu çalışmada motivasyonun işten ayrılma eğilimine etkisi incelenmiş ve öncelikle konuyla ilgili olarak literatür bilgisi araştırılarak bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra yapılan alan araştırması açıklanmış elde edilen bulgular tablolar aracılığıyla sunularak yorumlanmış ve ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are several factors which motivate workers in organizations. In case of existence of these factors, performance of the worker and consequently production is increased. Moreover lack of motivation causes many negative results. One of these results is severance. Namely; it can be said that unmotivated individuals will quit from their works in time. It might be stated that an individual who is motivated against his/her job and environment in the workplace will be loyal to the work and won't think about severance. Motivation with its sensitivity property is an important subject for managers if it is concentrated on duration and cost of employing the workers. Thus it can be expressed that there is a correlation between the level of motivation and severance tendency. In this study effect of motivation on severance tendency is investigated and firstly a conceptual framework is formed by searching the literature related to the subject. Subsequently the field research is explained, the gained findings are presented and commented by means of tables and the results are evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :