Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modüler iktisat setrüktürüne göre ödünç iliskisi (islam ekonomisinde karz-i hasen örnegi)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
927
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindigi üzere uzun yıllardır, ödünç ya da diger bir deyisle borç iliskisi çesitli
platformlarda tartısılmaya devam etmektedir. Özellikle dünya ekonomilerinin ve buna baglı olarak Türkiye ekonomisinin inisli çıkıslı konjonktürü de göz önüne alındıgında, mikro düzeyde borçlanma iliskisinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Son yasanan finansal krizde, hükümetlerin ve merkez bankalarının müdahale etme sekilleri ve bu sekillerin sebep oldugu tartısmalar ve temelde bu iki perspektiften hangisinin tercih edildigi ciddi biçimde sorgulanmaktadır. Özellikle gelisme yolunda hızlı adımlar atan Türkiye gibi ülkelerde, mikro düzeyde oldugu kadar makro düzeyde de borçlanma, ödünç iliskisi ve faiz kavramları önemini bir kat daha arttırmaktadır. Ancak her alanda oldugu gibi bu konuda da slam Ekonomisi ve önerileri kesinlikle dikkate alınmalıdır. ste tam bu noktada “Optimal Devlet” ve “Anayasal ktisat” sorunsalı içerisinde bir çözüm arayısı ve devamında da “Modüler ktisat” konusu, önümüzdeki günlerin temel tartısma konuları olacak gibi
gözükmektedir. Bu çalısmada Modüler İkktisat** temelinde borç iliskisi ve buna baglı olarak faiz kavramı, islam Ekonomisi’ne atıfta bulunularak açıklanmaya çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

As is well known for many years, lending or in other words, the relationship between
debt continues to be discussed on various platforms. In particular, Turkey is the world's economies and the related conjecture has its ups and downs in the economy, given the importance of the relationship between the micro level of borrowing is emerging once again. Finally the financial crisis, governments and central banks to intervene in the debate, and basically caused by the shapes and these shapes are preferred, these two perspectives which seriously questioned. Especially beating faster steps towards developing countries such as
Turkey, as well as the macro level, at the micro level of borrowing, lending relationships, and increases the importance of the concepts of interest. However, as in every field of Islamic Economics and suggestions on this issue certainly should be considered. This is where the "Optimal State" and "Constitutional Political Economy" and the continuation of the search for a solution in the question of the "Modular Economics" issue in the coming days, seems to be the main discussion topics. In this study, the relationship between debt and related interest based on the modular concept of economics* is explained by reference to the Islamic Economy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :