Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Minskymodeli bağlamında yüksek riskli ipotekli konut kredisi krizinin anatomisi

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
866
DOI :
Özet Türkçe :

Mali krizler, ortaya çıkardıkları sonuçlar itibariyle sadece finansal yatırımcıları değil, toplumun her kademesindeki fertleri etkilemektedir. Belirli dönemler itibariyle tekrarlanan mali krizlerin öngörülebilmesi açısından Minsky modeli önem arz etmektedir. Hyman Minsky modeline göre, öncelikle piyasada bir kredi genişlemesi yaşanmaktadır. Daha sonra bu genişlemeden faydalanmak isteyen spekülatörler, herhangi bir varlığı sadece fiyatının artacağı ve daha sonra yüksek fiyattan satma imkânı yakalayacağı inancıyla satın almaktadır. Devasa bir varlık balonunun oluşmasına sebep olan bu davranış, balonun patladığı noktaya kadar devam etmektedir. Yaşanan bütün varlık balonu temelli krizler aynı aşamaları göstermiştir. Minsky modelinde yer alan aşamalar, Mortgage krizine uyarlandığında bütün dünyayı etkisi altına almış olan krizin aslında kolaylıkla öngörülebileceği ve istenildiği taktirde engellenebileceği açıkça görülecektir. Finansal krizlerin en önemli nedeni, finansal sistemin temelini oluşturan "homo economıcus" kavramında yatmaktadır. Mevcut sistem, insanın tek amacının kar maksimizasyonu olduğu üzerine kuruludur ve bu temel değişmediği takdirde finansal krizlerin tekrarlaması kaçınılmazdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial crisis affect that not only financial investors, but also the members of all levels of society as the results of they have revealed. Minsky model has a great importance in terms of the predictability, as certain periods of repeated financial crises. According to Hyman Minsky's model; primarily, a credit expansion has occurred in the market. Then, speculators who want to benefit from this expansion, buy any asset which they believe that increase its price,then they would sell higher price. That behavior which causes evolution of a massive asset bubble, continues the the point where the bubble boom. All experienced asset balloon based crises, showed the same stages. Stages of the Minsky model are adapted to Mortgage crisis which has been influence all of world, can be clearly seen, in fact that can be easily predicted and can be prevented, if requested. The most important reason of financial crisis is the "homo economicus" concept, that the based of prevalent financial system. This system is based on "profit maximization rule" and unless this base changes, repeat of the financial crisis is inevitable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :