Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevlânâ ve marcel’de insan varliği

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
846
DOI :
Özet Türkçe :

13. yüzyıl Türk mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ile 20. yüzyıl Katolik Fransız filozofu Gabriel Marcel’in ideal insan anlayışlarının karşılaştırıldığı bu çalışma, literatür taramaya dayalı nitel bir araştırmadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde her iki düşünürün, insanın değeri ve varlık yapısına ilişkin düşünceleri, ikinci bölümde ise ideal benlik tasarımına ilişkin düşünceleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda her iki düşünürün, insan varlığına büyük bir değer verdiği ve insanın, ancak kendi özüne dönüp Tanrı ile aşk ilişkisi kurarak ideal benliğini oluşturabileceğini iddia ettikleri görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın sonunda, iki düşünürün ideal insan anlayışlarının birbirine birçok açıdan benzediği de görülmüştür. Ayrıca çalışmada ortaya çıkan bu sonuç, Mevlânâ’nın evrensel bir düşünceye sahip olduğu iddiasını daha da güçlendirmektedir. Zira bu çalışmanın sonunda, Mevlânâ’dan yedi yüzyıl sonra yaşamasına ve onunkinden farklı dine ve kültüre mensup olmasına rağmen Marcel’in, Mevlevi düşüncesine yakın görüşlerde bulunduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

13rd century Turkish Sufi Mewlana Jallaleddin Rumi and 20th century Catholic French philosopher Gabriel Marcel’s ideal human being understandings are compared in the current qualitative study which was based on literature review. This paper is consist of two chapters. In the first part, both two thinkers ideas about value of human and structure of being and in the second part their ideas about ideal self-imagination was compared. At the end of the study, it was that human being is valuable for both two thinkers and they both claim that human being can create the ideal self-imagination with a godlike love relation with God. In this context, at the end of the study there are similarities about their understandings of human being. Moreover, this resultstrenghtentheclaim of universalfeatures of Mewlana’sideas. Because Marcel’sideas are similar with Mevlana although he lived nearly 7 century before human both are members of different religions and cultures.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :