Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meşrutiyetten günümüze türkiye’de spor politikalari ve 1980 sonrasi parti ve hükümet programlari ile kalkinma planlarinda sporun yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
1175
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze kadar geçen sürede sporun nasıl bir gelişim ve değişim yaşadığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca, özellikle 1980 sonrası dönemde Parti Programlarında, Hükümet Programlarında ve Kalkınma Planlarında sporun yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma Planlarında spor üzerine yer alan çalışma ve hedeflerin, ne derece birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerine paralel oldukları değerlendirilmiştir. Spora dair elde edilen veriler ışığında, ülkenin geleceğini şekillendiren Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma Planlarının bazı dönemlerde uyumsuz ve bazı dönemlerde de sekteye uğramış oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, starting from the last period of Otoman Empire to date, the development and change of sport have been elaborated. In addition, especially in the period after 1980, the role and importance of sports in party programs, in Government programs and in Development Plans have been focused. Besides, the extent of complementariness and similarity of studies and targets related with sports which are included in Party Programs, Government Programs and Development Plans have been evaluated. In the light of data collected about sports, it is concluded that during some periods, there is incompatibleness between the Party and Government Programs and Development Plans. Also it is found out that during some periods, Party and Government Programs together with Development Plans have been impeded.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :