Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mehmet rauf’un karanfil ve yasemin romaninda mekân

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
1297
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzimat döneminde gelişme gösteren Türk romanı esas olarak Servet-i Fünûn devrinde yazılır. Bu devir yazarların eserlerinde olaylar, mekânlar ve kişiler gerçekçi bir biçimde verilir. Teknik sağlam ve başarılıdır. Psikolojik romanın ilk örnekleri bu devirde görülür. Servet-i Fünûn devri yazarlarından Mehmet Rauf, romanlarında İstanbul’un birçok semtine yer verir. Romanlarındaki olaylar çeşitli semtlerde yer alan yalı, köşk, konak ve apartmanlarda geçer ve burada yaşanan hayatlar ele alınır. Alafranga bir yaşam tarzıyla düzenlenen, Batılılaşma hareketinden etkilenen bu mekânlar, değişimleriyle yazarın Karanfil ve Yasemin romanında ayrıntılı bir şekilde gösterilir. Batı tarzı yaşam bu mekanlarda çeşitli yönleriyle işlenir. Yazarın Karanfil ve Yasemin romanında içinde yaşanılan mekanlar; köşk, konak, ve apartman daireleri yer alır. Bu makalede, Mehmet Rauf’un Karanfil ve Yasemin romanında tespit edilen mekânlar üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

Turkish novel showing development in the age of the Tanzimat is actually written in the age of Servet-i Fünun. In works of authors of this age, events, spaces and people are given realistically. The technique is strong and successful. The first examples of psychological novel are seen in this age. Mehmet Rauf being one of authors of the age of Servet-i Fünun gives place to many districts of İstanbul in his novels. Events in his novels pass in the waterside mansions, villas, courts and apartments, and lives in these houses are handled. These spaces, which are arranged with a European lifestyle and affected by the movement of Westernization, are shown in detail with their changes in Karanfil and Yasemin novels of the author. Western style of life is treated in these spaces with its various sides. In Karanfil and Yasemin novels of the author, spaces in which people live, manors, mansions and apartments take place. In this article, spaces identified in Karanfil and Yasemin novels of Mehmet Rauf will be handled.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :