Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liseden mezun olup üniversite sinavina hazirlanan öğrencilerde başari güdüsü, sürekli kaygi düzeyi ve etkileyen etmenler

Yazar kurumları :
Özel Ege Fırat Eğitim Merkezi1, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu2
Görüntülenme :
854
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, liseden mezun olup üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde başarı güdüsü, kaygı düzeyleri ve etkileyen etmenlerin belirlenmesidir. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma grubunu, İzmir /Konak ilinde rastgele yöntemle seçilmiş 6 farklı dershane oluşturmaktadır (n=1293). Örnek büyüklüğü %50 sıklıkla örnekleme hatası %5 alınarak, % 95 güven sınırında 300 olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik özellikleri sorgulayan soru formu, sürekli kaygı ölçeği ve başarı güdüsü ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler ve Student t-test, Mann Whitney-U, One Way-ANOVA ve Pearson Corelation analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına öğrencilerin kaygı düzeyleri ile başarı güdülenmeleri arasında doğru yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada öğrencilerin kaygı ve başarı güdü puanlarının onların cinsiyetlerine, yaşlarına ve ebeveynlerin eğitim durumlarına göre değişiklik gösterdiği belirleniştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine and achievement levels, anxiety levels of prepared university exam who graduated high school student and factors effects. The research was descriptive. The group of this study composed selected randomly in different six education center in center of İzmir city (n=1293). The sample size was determined as 300 based on the Epi info Statcalc statistical program with a prevalence of 50%, a sampling error of %5 and a confidence limit of 95%. As instruments of the gathering data, socio-demographic questionnaire, constant anxiety scale and achievement motivated scale were used. The data were evaluated with the 15.00 SPSS package program. To assess the data points Student t-test, Mann Whitney-U, One Way-ANOVA and Pearson Corelation descriptive statistics such as percentage were used. As a result of this study, it was found the positively low relationship with significant between anxiety levels and achievement motivated of students. It was seen to show alteration anxiety levels and achievement motivated of students according to their sex, ages and parents’ education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :