Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin duygudaşlik ( empati) kurma düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar S.H.MYO1, Erciyes Üniversitesi DMYO2
Görüntülenme :
856
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 15-19 yaş grubu ergenlerin duygudaşlık ( empati) kurma düzeyleri, kendisini karşısındakinin yerine koyabilme durumu, kırdığı birisinden özür dileyebilme, hatalı olduğunda hatalarını kabul edebilme, eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabilme durumunu ortaya koymak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın materyalini Kayseri ili Develi ilçesindeki Develi Lisesi ve Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesinde öğrenim gören, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 300 (241 kız, 59 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Duygudaşlık Anket formu” 25 maddelik ve “ Kişisel Bilgi Formu” 15 maddelik bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda ergenlerin kendisini karşısındakinin yerine koyabilme durumu incelendiğinde % 46’sı duygudaşlık ( empati) kurabildiğini belirttiği, kızların yarısından fazlasının kırdığı birinden özür dilediği (% 69.1), % 60’ının eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabildiği, çoğunluğun karşısındakine anlatmak istediği şeyi anlatabildiğini (% 55.7) belirttiği bulunmuştur. Başkasını kızdırmamak adına onlarla aynı durumda gözükme durumuna % 55,7’si “ Hayır ” , hayal kırıklığı sonrası ergenlerin % 44,3’ünün çabuk toparlanamadığını ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, adolescents among 15-19 age group establishing empathy level is planned and carried out with the aim of revealing the situations of putting oneself into someone else’s place, apologizing from someone who they give offence, accepting when they are wrong, being ableto make evaluation by listening to criticism. The material of the research is consisted by 300 volunteer students ( 241 girls, 59 boys) having education at Develi High School and Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Girls’ Technical ve Vocational High School in the city of Kayseri Develi strict. In the research as a vehicle of gathering data, 25 items “ Empathy Survey Form” and 15 items “Personal Information Form” developed by the researchers are applied. As a result of the research, when adolescents’ establishing empathy towards someone is observed, it has been found that % 46.0 of them state they can establish empathy, more than half of them girls (% 69.1) apologize someone they give offence, % 60 of them can evaluate by listening to criticism, most of them (% 55.7 ) can express what they want to tell to someone. This research has set forth that % 55,7 of them say “No” to the situation of appearing the same with the name of not making other one irritated, after a disappointment % 44,3 of adolescents can’t pick themselves up easily.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :