Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liberal demokrasinin dönüşümü ya da post- marksist teorinin zafiyeti: “radikal demokrasi projesinin eleştirisi”

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi. Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi1
Görüntülenme :
884
DOI :
Özet Türkçe :

Yakın geçmişte radikal demokrasi fikri sosyal kuram, entelektüel ve politik alanda önemli bir tartışma fikri olarak yer aldı. Geleneksel demokrasilerin ve ulusal devletlerin düzenleyici ve otoriter gücüne ilişkin şüpheler, radikal demokrasinin siyaset ve demokrasi platformundaki tartışmalardaki yükselişini anlatan unsurlar oldu. Liberal demokrasi fikrinin basit bir önermesinden doğan radikal fikri- tüm yurttaşların özgürlüğü ve eşitliği fikri- ilerici bir politik görüşü ifade eder. Cinsiyet eşitsizlikleri, etnik kimliklere dayalı eşitsizlikler, aile yaşamındaki eşitsizlikler gibi tüm eşitsizlikler, dinsel, cinsiyete ilişkin ayrımlar, eşitlikçi ilişkiler paralelinde tekrardan düzenlenmelidir. Bu çalışmanın amacı da politik ve sosyal bir değerler dizisi olarak radikal demokrasi fikrini irdelemek, yaklaşımın geleneksel demokrasi kuramıyla farkını ortaya koyup, Radikal Demokrasi yaklaşımının toplumlardaki potansiyel etkisini tartışmaktır. Çalışma temelde Radikal Demokrasi fikrinin bir eleştirisini yapmak üzerine odaklanmıştır. Radikal Demokrasi ve toplumsal çatışma da çalışmada bu bağlamda ele alınan unsurlar olmuştur.

Özet İngilizce :

Over the past generation, radical-democratic ideas have reemerged as an important intellectual and political force. This reemergence reflects a combination of skepticism about the regulatory capacities of national governments and concerns about the capacity of conventional democracies to engage the energies of ordinary citizens. Radical Democracy starts from the assumption that the basic principle of liberal democracy – that of the equality and freedom of all citizens – should be the basic principle of progressive politics. Astrictive inequalities, such as gender inequality, race inequality, inequalities in family life, discrimination based on sexuality, religion, etc., are all-incompatible with the basic democratic principles of equality and liberty, and should thereby be resisted in favor of egalitarian relations. This paper is a preliminary attempt to describe the evolution of the political paradigm of Radical Democracy in response to the shortcomings of older paradigms of progressive politics, and discuss the potential effects of Radical Democracy in the society. The paper is to prosecute the critical analysis of the paradigm of Radical Democracy. Radical Democracy and social conflict are covered in that base.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :