Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lewis modeli ve gelişmekte olan ülkeler: türkiye için bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
924
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, A. Lewis (1954)'in "Sınırsız Emek Arzı ile Ekonomik Kalkınma" adlı eserinde kapalı ve açık ekonomide işgücü piyasasını inceleyen görüşlerinin gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye için geçerliliği değerlendirilmiştir. Türkiye pek çok gelişmekte olan ülke gibi 1960'lardan 1973 ekonomik krizine kadar önemli düzeyde iş gücü ihraç etmiştir. Ekonomik kriz sonrası dönemde iş gücü ihracı kesintiye uğramasına karşın, ülkeye yönelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları Lewis'in görüşlerini destekler bir sürece işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the validity of A. Lewis (1954) 's views on the labor market in open and closed economies set forth in his study "Economic Development with Unlimited Supply of Labor" for Turkey as a developing country has been evaluated. Turkey, like most of the developing countries, exported labor force significantly from 1960s onwards to the economic crisis of 1973. Though the export of labor force has been reduced following the period of the economic crisis, foreign direct investments in the country is an indicator of a process that supports Lewis's views.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :