Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal kaynak planlamasi (erp) sisteminde kritik başari faktörlerinin belirlenmesine yönelik bir araştirma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1 Dumlupınar Üniversitesi2 Dumlupınar Üniversitesi3
Görüntülenme :
886
DOI :
Özet Türkçe :

Hızlı gelişen teknoloji, artan rekabet koşulları ve küreselleşen ekonomik şartlar ile
birlikte şirketler varlıklarını sürdürebilmek için maliyetlerini düşürmeye, kaliteli ürün ve hizmet üretmeye, ürün çeşitlerini geliştirerek pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yönetim bilgi sistemi ürünlerinden birisi olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi firmalara bu koşulları gerçekleştirebilmek için önemli avantajlar sağlamaktadır. ERP firmaların geleceğine yönelik çalışmalarını yönlendirebilmek adına geliştirilen bir yönetim bilgi sistemi olarak değerlendirilirken, diğer taraftan tüm iş süreçlerini entegre eden bir yazılım sistemi olarak da tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de ERP sistemi kullanan iki otomotiv firmasında, ERP sisteminin uygulanması sırasında etkili olan kritik başarı faktörlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Companies are trying to cut the costs, produce high quality products and service and increase their market share by increasing their product range in order to survive in the fast developing technology, competition conditions and the global economical environment. One of the management information systems, Enterprise Resource Planning (ERP), occurred parallel with the technological developments, provides important advantages to the firms. On one hand, ERP is considered as the information system developed for evaluation of the future studies of firms; on the other hand, it can be described as the software system that integrates all the work processes. In this study, it was aimed to analyze the critical success factors, in the two automotive firms using ERP in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :