Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal aile işletmelerinde stratejik yönetimin çalışanlar üzerinde etkisi üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Ekonomi1, Marmara Üniversitesi T.E.F. Kontrol A.B.D.2, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksek Okulu Bankacılık Bölümü3
Görüntülenme :
857
DOI :
Özet Türkçe :

Arz ve talebin arttığı, teknolojinin hızla ilerlediği, kaynak kullanımının ve finansal gücün giderek azaldığı günümüzde kurumsal kimliğin önemli ortaya çıkmıştır. Çağdaş yönetim ve rekabet piyasasının farklılaşması ve her geçen gün yeni oluşumların meydana gelmesi yönetim sistemlerinde değişiklik meydana getirmiştir. Günümüzde stratejik liderlik ve stratejik yönetim bu yönde önem kazanmıştır. Kurumsal aile işletmeleri ve kurumsal firmalarda stratejik yönetimin önemi her geçen gün giderek artmaktadır. Bu yönde uygulanan yönetim şekli, örgüt içi ve örgüt dışı çevre ile sürdürülen ilişkiler açısında başarının kaynağını oluşturmaktadır. Hem kurum açısından hem de yönetilenler açısından stratejik yönetim ve stratejik liderlik bir farklılığı meydana getirmektedir. Günümüzde giderek anlam kazanmaya başlayan stratejik yönetim, gerek kurum gerekse çalışanlar açısından ihtiyacı çok fazla hissedilen bir yönetim doğurmuştur. Bu projede kurumsal aile işletmelerinde stratejik yönetimin çalışanlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

The importance of corporate identity has emerged in our day when supply and demand increase, technology develops rapidly and source usage and financial power decrease gradually. Modern management, differentiation of competitive market and creation of new developments every passing day caused changes in management systems. Today strategic leadership and strategic management have gained importance. The importance of strategic management in corporate family businesses and corporate companies increases every passing day. Implemented regime comprises the source of success in terms of relations with intra and out of organizational environment. Strategic management and strategic leadership constitute awareness in terms of both institute and administered people. Strategic management which starts to gain meaning gradually produced a highly required management in terms of both institution and employees. In this project, the effects of strategic management on employees in corporate family businesses were analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :