Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve yerinden olma sorununun çevresel güvensizliklere bağli değişen tabiati bağlaminda iklim mültecileri

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD1, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD2
Görüntülenme :
854
DOI :
Özet Türkçe :

Önceleri ekonomik sebeplerle gerçekleşen göç, günümüzde zorunlu süreçler olarak bir anlamda yerinden olma sorununa tekabül eden bir olgu haline gelmiştir. Göçün değişen bu tabiatı, bir taraftan küreselleşme sürecinde onun daha küresel ve yasadışı alana kaydığına, diğer taraftan ise küreselleşmenin getirdiği sorunlar neticesinde insanlar için neredeyse son hayatta kalma stratejisi durumuna gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Küresel ısınmanın etkisiyle oluşan çevresel güvensizlikler nedeniyle, geleneksel yaşam alanlarını geçici ya da kalıcı olarak terk etmek zorunda kalan insanlar olan ‘iklim mültecileri’ tam da bu gerçekliğin bir tezahürüdür. Bu çalışmada, yapısı değişen göç süreçlerinin geldiği nokta ve küreselleşme/küresel ısınmanın bu değişimdeki konumu saptanmaya çalışılmıştır. Sadece çevre değil, insan hakları (koruma) ve güvenlik konularıyla da yakından ilişkili olan iklim mültecileri meselesinin, gelecekte sadece göç etmek meselesi olarak kalmayacağı, zira bu süreçte insanların kaçınılmaz bir biçimde yaşam alanlarını kaybetmesi yüzünden çatışma/savaş risklerini de içerisinde barındıran bir olgu olduğu ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

Immigration, which previously occured as a result of economic motives, is today a mixture of forced processes, coressponding to forfeit one’s place. The changing nature of immigration on one hand indicates that it is becoming more global and also illegal, and on the other hand that it has become almost the last strategy of many people for survival. Climatee refugees, who are forced to temporarily or permenantly leave their traditional living space because of environmental insecurities caused by global warming, are signs of this reality. This study aims to show the changing structure of immigration process and the role of global warming in this change. It argues that the issue of climate refugees, which is related to environment as well as human rights and security issues, is not only a problem of immigration but also it is a phenomenon in which people loose their living space, and therefore which contains potential conflict risks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :