Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve tarim politikalari bağlaminda küba ekonomisi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı1, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
895
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme tüm hızıyla sürerken leyhte ve aleyhte tartışmalar da sürmektedir. Bazıları az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki gelir uçurumunun 1960’larda 1/38 iken günümüzde 1/80’lere kadar çıktığını ve bunun sorumlusunun küreselleşme olduğunu öne sürmektedir. Ve Joseph Stiglitz gibi bir zamanların hararetli küreselleşme taraftarları artık o kadar da küreselleşmeyi savunmamaktadırlar. Ancak bazıları da “kontrollü küreselleşme” fikrini savunmaktadırlar. Biz de bu makalede IMF ve Dünya Bankası politikalarına (doğrudan gelir desteği vs) körü körüne bağlı kalmadan, ulusal özelliklerine göre bazı sistemleri ve ekonomi politikalarını uygulayabilen ve başarılı olabilen ülkelerin de olabileceğini göstermek açısından Küba örneğini vermek istedik. Demek ki küresel dünyada da küresel dünyaya çok fazla ters düşmeden bağımsız ve “nevi şahsına münhasır (sui generis)” politikalar uygulanarak otarşik ama küresel de olunup başarılı da olunabiliyormuş. Çünkü küresel politikalar her zaman olumlu sonuçlar doğurmayıp ülkelerin özgül yapılarına ters düşüp zararlı sonuçlar doğurabilir.

Özet İngilizce :

We are living in a global world. While globalization is carries on with all speed,it has been suggested a number arguments pros and cons.Somebody has suggest about income differentatiton between developed and under developed countries say that the differentiation has been arrived at 1/ 80 proportion and show that the responsibility of this is “ globalization”. And recently even like Joseph Stiglitz who an strong defenders of globalization ,has not be able to defen the globalization too. But Somebody has been defend the idea of “ controlled globalization” .We are in this article wanted to show Cuba example not depending to the policies of IMF and World bank bluntly,it can be realized national economic development and will be succeded too. We mean that in the global world not conversely completely to the global world counties can be implement “ independent ” and “ sui generis ” policies and will be succeeded. Because of global policies can not create positive results every time.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :