Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuloğlu şeyh haci ilyas ve külliyati

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi1
Görüntülenme :
912
DOI :
Özet Türkçe :

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas [?–1657/1658], mutasavvıf bir klasik Türk edebiyatı şairidir.
Şuara tezkirelerinde adı anılmamıştır. Kendisinden bahseden geç dönem kaynakları ise adını Mustafa olarak yanlış vermişlerdir. Yazdığı eserlerden birçoğu günümüze ulaştığı halde ne kendisi ne de eserleri herhangi bir ilmî çalışmayla ele alınmıştır. Aynı zamanda Halvetiyyenin Ahmediyye kolunun Uşşakiyye şubesine mensup bir şeyh olan Kuloğlu, 1500 civarındaki manzumesiyle son derece velut bir şairdir. Kuloğlu’nun bilinen altı eseri vardır: Mevlid-i Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsile-nâme, Dîvân-ı Hümâyûn, Dîvân-ı Mesâbîh ve Bâğ-ı Behişt. Bu eserlerin tamamı dinî-tasavvufî mahiyettedir.

Özet İngilizce :

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas [?–1657/1658] is both a sufiand a classical Turkish literature
poet. He have not been mentioned in anthologies of classical Turkish poets, i.e. tezkires. Late periods our cesmentioning him gives his name mistakenly as Mustafa. Although most of the pieces he has written reached today, no one has dealt with him or his workings ina a scholarly manner. At the same time as a sheikh attached to Uşşakiyye branch of Ahmediyye arm of Halvetiyye, Kuloğlu is a very productive poet with some 1500 poems. There are known sixpieces of Kuloğlu: Mevlid-i Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsile-nâme, Dîvân-ı Hümâyûn, Dîvân-ı Mesâbîh and Bâπ-ı Behişt. All of these workings are in a kind of religional-sufistic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :