Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ağa romanının eleştirel söylem analizi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi 1
Görüntülenme :
1001
DOI :
Özet Türkçe :

Hadiselerin "bin bir cepheli bir hakikat" olduğu gerçeğinden hareketle, disiplinler arası yöntemlerin edebi metinlerin farklı cephelerini aydınlatmada yararlı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, medya metinlerindeki ideolojinin söylem düzeyine nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışan Teun van Dijk'in eleştirel söylem analizi yöntemi, Tarık Buğra'nın 1963'te yayımlanan Küçük Ağa adlı romanından bir kesite uyarlanmaya çalışılmıştır. Her ikisi de gerçek bir olaya dayanan haber metinleri ve tarihi romanları içermekte, gerçekliği yeniden kurgulama bakımından büyük benzerlikler ve farklılıklar göstermektedirler. Bu çalışmada, metni meydana getiren "niyet"in söylemsel stratejileri bakımından Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir romanının söylem düzlemindeki "makro" ve "mikro" yapılar aracılığıyla çözümlenme yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak eserde gerçeklik, dilsel kodlarla yeniden inşa edilmiş; belli bir anlam ve ideolojinin öne çıkarılmasında çeşitli retorik ve stratejik yapılar etkin bir şekilde kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

As it is assumed that events are the "truth of numerous frontages", interdisciplinary methods can be thought to be useful in different aspects of lightning of the literary texts. In this regard, Teun van Dijk's critical discourse analysis method trying to demonstrate how the ideology of media texts are reflected in the level of discourse is wanted to be adapted into a small-cross section of the Tarık Buğra' novel Küçük Ağa, published in 1963. Both include news articles and historical novels based on a real event and share huge differences and similarities in terms of re-editing the reality. In this study, in terms of the discursive strategies of the "faith" concept making up the text, the novel is tried to be analyzed through "macro" and "micro" structures standing on the discourse plane of the novel which is about the War of Independence. As a result, reality of the work was rebuilt through the linguistic codes and a variety of rhetorical and strategic structures were used effectively in order to indentify the meaning and ideology.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :