Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz dönemlerinde odaklanma stratejileri ve odaklanma türlerinin işletme performansına etkisi: adana kobileri üzerinde bir inceleme

Yazar kurumları :
Çukurova Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.D. 1, Güven GRUP Finans Yönetmeni2, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi3, Osman Gazi Üniversitesi İşletme Fakülte
Görüntülenme :
910
DOI :
Özet Türkçe :

Her geçen gün artan talep ve dünya ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeni ile birçok işletme büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bunların ilk sırasını ekonomik sorun ile istihdam sorunu almaktadır. Tükenen doğal kaynaklar, artan taleplere cevap veremez bir hale gelmiştir. KOBİ, kurumların yapısı ve süreç dinamikleri, krizin nasıl ele alındığı, hatta çalışanların krizle nasıl başa çıktıkları, kriz dönemlerinde hangi önlemleri aldıkları, kriz ve ekonomik bunalım dönemlerinde işletmelerin uyguladığı stratejilerin neler olduğu, işleyiş açısından çok büyük önem arz etmektedir. İşletmelerin ekonomik süreçte uyguladıkları politika, üretim politikası, performans, kalite ve süreklilik, işletmecilik açısından çok önemlidir. Sistemli ve programlı çalışan işletmeler, kriz dönemlerini kendi açılarından ya çok az bir zarar ya da işletmenin işleyişini olumsuz olarak etkilemeyecek şekilde atlatılabilir. Sistem ve programdan uzak olan, doğabilecek her türlü kriz ortamında ayakta kalma olanaklarına sahip olmayan işletmeler ise devamlılık yetilerini kaybetmektedirler. Özellikle Türkiye ve Dünya ülkelerindeki KOBİ düzeyinde bulunan işletmelerin aile şirketi olması nedeni ile ekonomik krizin etkileri hem firma hem de aile içinde dönüşü olmayan onarılmaz tahribatlara yol açmaktadır.

Özet İngilizce :

Many businesses have big troubles because of the demand increasing day by day and economic problems in which world countries are involved. Economic problem and employment problem is the leading factor of them. Wasting natural resources can't meet the increasing demands. SME, the structure of institutions and process Dynamics, how the crisis is handled, how the employees get over the crisis, which precautions they take in the time of crisis, institutions apply which strategies in the times of crisis and economic crisis have vital importance in terms of the operation. The policy businesses apply in the economic process, production policy, performance, quality and permanence are very important for industry. Businesses working systematically can get over the crisis with little harm or in a way not to affect the operation of business negatively. Businesses far from the system and program and not having the opportunity of surviving in all kinds of crisis lose their ability of continuity. Especially because the businesses in Turkey and world countries at the level of SME are family businesses, the effects of economic crisis cause irrecoverable damages both in the company and in the family.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :