Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konut yapi kooperatiflerinde yolsuzluk ve usulsüzlük

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak M.Y.O.1
Görüntülenme :
981
DOI :
Özet Türkçe :

Konut yapı kooperatifleri, en yaygın kooperatif türü olmakla birlikte geçmişten günümüze toplumun barınma ihtiyacını karşılayan doğal bir örgütlenmedir. Öncelikli amacı, birey ekonomilerine en kısa sürede, en ekonomik ve en kaliteli yapıları kooperatif etki olarak sunmaktır. Ancak bu örgütlerdeki iç ve dış denetim eksikliği ile yasal düzenlemelerdeki boşluklar yüzünden zaman içerisinde bu amaçtan sapılmış ve kooperatifzede kavramı ortaya çıkmıştır. Kooperatifzedelerin ortaya çıkmasında en büyük etken kooperatif yönetimi ile müteahhit firma arasındaki hileli ilişkidir. Hileli ilişkilerin bulunduğu bir kooperatifte yolsuzluk ve usulsüzlük kaçınılmazdır. Bu kooperatiflerde gerçekleşen parasal konulardaki yolsuzluklar kısa vadede ortaklara maddi zarar vermektedir. Ancak yapılan usulsüzlükler ise denetim eksikliği yüzünden uzun vadede deprem gibi afetlerle fark edilmekte ve dönüşü olmayan büyük manevi kayıplara sebep olmaktadır. Bu çalışmada, konut yapı kooperatiflerinde yaşanan hileli ilişkilerin kooperatif ortakları üzerindeki sonuçları yaşanmış olaylarla örneklendirilerek, konut yapı kooperatiflerinde yolsuzluk ve usulsüzlük anlatılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

 As well as being most common cooperative type, housing cooperative is also a spontaneous organization, which supply the needs of people from past to present. The primary purpose of housing cooperative is to offer the most economical and most qualified buildings as impact of cooperatives to individual economies as soon as possible. However, it deviated from this purpose, and the term “cooperative victim” occurred owing to the lack of interior and exterior audit in the cooperatives and the loophole in the legal arrangement. The main impact on occurring cooperative victims is the fraudulent relationship between the management of cooperative and the contractor. Corruption and impropriety is inevitable in the cooperatives having fraudulent relationships. Corruption in money matters, which occurs in these cooperatives, damages partners financially in the short term. Nevertheless, the improprieties are noticed with disasters such as earthquake in the long term, because of the lack of audit, and it causes beyond retrieve and great non-pecuniary loss. In this study, it was tried to explain corruption and impropriety in housing cooperative by illustrating the effects of the fraudulent relationships in housing cooperatives on the cooperative partners with the real life events.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :