Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“kolorit” kavramı bağlamında nota yazısının kırım tatar müziğindeki işlevselliği

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Ses Eğitimi Bölümü, Türk Halk Müziği Anasanat Dalı1
Görüntülenme :
960
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik, bir dil olarak yazıya yönelik sistematize edilmeden önce, yalnızca seslendirme ile dolaşım olanağı bulmuştu. Bugün, özellikle kimi teritoryalardaki halk müzikleri için bu sürecin devam ettiği görülürken, yüksek kültür taşıyıcısı toplum katmanlarının müzikleri olarak sanat müzikleri artık tamamen yazı yoluyla (nota ile) üretilmekte, öğretilmekte ve seslendirilmektedir. Ancak, günümüzde sanat müzikleri de dâhil olmak üzere 'müziğin yazıya nasıl aktarıldığı/aktarılacağı' ya da 'yazının müziği ne kadar yansıttığı' sorunsalları tartışma konusudur. Bu makalede, notanın tarihsel serüveni ve gelişim süreci yerine, bugün kullanılmakta olan nota yazısının müzikteki işlevi üzerine odaklanılacaktır. Dolayısıyla bu yazı tarihsel bir makale değildir, tarihsel süreci içermekten öte bu makalede, günümüzdeki müzik ile günümüzdeki nota yazısının arasındaki ilişki, Kırım Tatar müziği söyleminde önemli bir yeri olan 'Kolorit' kavramı ekseninde ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Music, survived only through performance before its notation oriented systematization as a language. Today, while this process is still going on especially for the folk musics in some territories, art musics as the music of the social layers owning high culture is precisely created, taught and performed through music notation. However, today the problems of 'how music is/will be transferred to notation' or 'how much does the notation reflect music' are matters of debate. This article will focus on the function of the music notation that is used today instead of its historical journey and progress. Thus, this isn't a historical article. Infact, in this article, rather than focusing on the historical process, the relationship between today's music and today's music notation is going to be dealt in the context of kolorit that is of major importance in Crimean Tatar Musical discourse.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :