Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik türk müziğinin ustasi: itrî

Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
1102
DOI :
Özet Türkçe :

Buhurizade Mustafa Itri’nin Ölümünün 300. yıldönümü nedeniyle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2012 yılını "Uluslararası Itri Yılı" ilan etmiştir. Asıl adı Mustafa olup, zaman zaman Buhurizade Mustafa Efendi olarak da bilinir. Türk Müziğinin en önemli isimlerindendir. 17. Yüzyılda İstanbul’da doğmuş ve büyümüştür. Mevlevi olarak bilinen Itri’nin bir de Mevlevi Ayini vardır. Hayatı boyunca beş Osmanlı Sultanını tanımış olup en iyi bilindiği dönem IV. Mehmet’in zamanıdır. Besteleri her zaman Sultanların ilgisini çekmiş ve sık sık saraya davet edilerek bestelerini dinletmiştir. Yaşadığı dönemin birçok ünlü bestekarı gibi İtri’de şairdi. Klasik Osmanlı Divan şiirinin yanı sıra halk edebiyatını temel alan hece vezniyle de birçok şiir bestelemiştir. Maalesef şiirlerinin çoğu günümüze kadar gelememiştir. “Itri” isminin “ıtır” kelimesinden geldiği söylenir. Çok üretken bir besteci olan Itri’nin binden fazla bastesi olmasına rağmen sadece kırk kadar eseri günümüze kadar gelebilmiştir. Buhurizade Mustafa Itri’nin müziğini ve çağı içindeki yerini tespite dayalı bu çalışma ile dehası bir kez daha vurgulanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

By the 300th anniversary of musician Buhurizade Mustafa Itri’s death, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has declared 2012 the “International Itri Year”. His real name was Mustafa, and he was sometimes referred to as Buhurizade Mustafa Efendi. Itri was a major exponent of Turkish classical music. He was born and grown up in İstanbul in the 17th century. He is believed to have been a Mevlevi, and composed religious music for this order. He lived through the times of five Ottoman Sultans. He became well known during the time of Mehmet IV. His compositions always won approval of the Sultans and he was usually the guest of the palace to perform his compositions. As with most composers of his day, Itri was also a poet. He used poetic forms based on the classical Ottoman school of poetry (Divan), as well as those based on syllabic meters identified with folk music and poetry. Unfortunately most of his poetry has not survived to this day. It is believed that his name Itri comes from the word itir, which means pelargonium.He was a very prolific composer with more than a thousand works. However, only about 40 of these survived to this day. With this paper featuring the works of Buhurizade Mustafa Itri and his place in his era, his genius will be highlighted once more.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :