Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik şiirde mitolojinin yeri

Yazar kurumları :
Çağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
1274
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik şiirin kaynaklarına baktığımızda İslami inançlar (ayetler ve hadisler), İslami bilimler (tefsir, kelam, fıkıh), İslam tarihi, Tasavvuf felsefesi, İran mitolojisi, Peygamberlerle ilgili menkıbeler, ef¬saneler, söylentiler, mucizeler, tarihin derinliklerindeki efsanevi ve mitolojik unsurlar; Türk tarihi ve kültürü, çağın şiir anlayışı, Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada mazmun, motif, imge ve sembollerin belirgin bir biçimde yer aldığı klasik şiirde, mitolojinin yeri ve ne sıklıkta kullanıldığı tartışılarak; mitolojinin klasik şiire kattığı anlam ve düşünce zenginliği Muhibbi mahlasıyla binlerce beyit yazan Kanuni Sultan Süleyman’ın divanından örneklerle irdelenecektir. Muhibbi’nin divanında özellikle Fars ve İran odaklı doğu mitolojisine neden ağırlık verdiği, şiirindeki mitolojik tınının klasik şiire kattığı biçim ve anlam zenginliği, mitolojinin klasik şiire hangi açılardan kaynaklık ettiği bu çalışmanın odak noktasını oluşturacaktır.

Özet İngilizce :

When we look at resources of classical poetry, Muslim beliefs (the verses and hadiths), the Islamic sciences (exegesis, theology, jurisprudence), Islamic history, Sufi philosophy, Iranian mythology, warriors, legends, rumors and miracles about the Prophets, the legendary and mythical elements; in the depth of history; Turkish history and culture, poetry understanding of contemporary, Arabic and Persian words and phrases has a significant place. In this study, by discussed the place of mythology in the classical poetry that imagery, motifs, images and symbols take part significantly and how often it is used; the fact that mythology enriches the classic poem by the meaning and thoughts will be examined by several examples from Divan of Kanunî Sultan Suleyman who wrote thousands of couplets by the pseudonym Muhibbi Why Muhibbi mainly gave place to Persian and Iranian-oriented eastern mythology especially in his Divan, that richness of the form and meaning which mythological tones in his verses bring into the classic poem, which aspects mythology forms the source of the classic poem will be the focus of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :