Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kirgizistan'da mükelleflerin vergi kaçiranlara bakişi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
928
DOI :
Özet Türkçe :

Devletin siyasi felsefesi ve iktisadi sistemi ne olursa olsun, içerisinde bulunduğu dönemin zorunlu kıldığı fonksiyonları ifa edebilmesi ve istenen sosyo-ekonomik hedeflere ulaşabilmesi, her şeyden önce verimli, istikrarlı ve devamlı bir gelir kaynağının mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklere sahip yegane kaynak ise şüphesiz vergilerdir. Bu nedenle vergi, tarih boyunca ülkelerin hemen hepsinde gerek geleneksel kamu giderlerin karşılanmasında, gerekse ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasında başvurulan temel bir araç olarak, hep gündemde kalmıştır. Ancak verginin sosyo-psikolojik etkileri ile mükelleflerinin vergiye bakışını birlikte dikkate alınarak gerekli alt yapı oluşturulmadan sağlıklı bir vergi sistemi oluşturmak mümkün değildir. Dolayısıyla, vergi yasalarının hazırlanması, görüşülmesi, kabul edilmesi ve uygulanması aşamalarında devlet - yükümlü arasında işbirliği sağlanmadan, toplumsal bir mutabakat oluşturulmadan, siyasal iktidar tek taraflı bir iradeye dayanarak ( sadece hukuki meşruiyeti dikkate alarak) yasallaştırılıp yürürlüğe koyduğu bir vergi sistemiyle rasyonel bir etkinliğin sağlanması pek mümkün görülmemektedir. Bu şekilde oluşturulacak vergisel yapı, vergi kayıp ve kaçakçılığı ile birlikte birçok toplumsal sorunu bünyesinde barındıracağı aşikardır. Bu çalışmada, ekonomik dönüşüm sürecinin yaratığı bir çok sorundan bunalan ve çoğu işsiz kalan Kırgız halkının vergi kaçakçılığına bakışını ortaya konmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Immediately after its independence, Kyrgyzstan made its political choice to move from the central planned economy to the open market economy. This political and economic change has been reflected in Kyrgyzstan's tax system. A new tax system has been established by modeling the countries that have highly developed liberal economy. However, the expected success could not be accomplished in this process because the needed transformations in the county's socio-economic structure could not have been made. The new tax system that was consisted of the translated tax laws of the developed countries did notfit the society which was already suffering from many problems such as immature institutions of the open market economy, decreasing living standards of the nation due to the economic crises, unemployment, deterioration of the production sector, low national income, disproportionate distribution of income, slow state bureaucracy inherited from the former USSR ( The Union of Soviet Socialist Republics) claims of corruption and failure of the people to adapt to the new system. Consequently, when data obtained by the survey is evaluated, it is not possible to conclude that the taxpayers have a positive attitude toward tax.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :